Změny střevního mikrobiomu a kolika u koní: Jsou to příčiny nebo důsledky?

Užitečný přehled, který poukazuje na složitost pochopení podílu mikrobiomu na koňské kolice. Na projevech střevního mikrobiomu u jednotlivých koní se podílí několik různých faktorů a i u zdravých zvířat může docházet k velkým rozdílům. Je známo, že důležitý je příspěvek stravy a životního prostředí, stejně jako expozice lékům, zejména antibiotikům. Zdá se, že koliky se objevují zejména při změnách stravy, hydratace nebo medikace, u nichž lze očekávat, že všechny ovlivní mikrobiom. Ačkoli publikace o mikrobiomu koní s kolikou poskytují komplexní obraz, většina výzkumníků se shoduje na tom, že dochází ke ztrátě bakteriální diverzity a že se zvyšuje počet Spirochaetes a Proteobacteria, přičemž se snižuje počet Prevotella a bakteriálních druhů poskytujících butyrát, hlavní zdroj energie pro střevní buňky.

To naznačuje, že je možné chránit se před kolikou nebo minimalizovat její následky úpravou střevního mikrobiomu. V této souvislosti malá pilotní studie s použitím ERME jako doplňku stravy ukázala, že léčení koně měli nižší hladiny Spirochaetes s vyššími hladinami Ruminococcaceae a Prevotella a také vyšší hladiny gastrointestinálního butyrátu. Všechny tyto změny by mohly snížit pravděpodobnost záchvatu koliky, což zvyšuje možnost, že by se kolice dala předejít nebo léčit pomocí doplňků stravy, které mění mikrobiom.