Förändringar i tarmmikrobiomet och kolik hos hästar: Är de orsaker eller konsekvenser?

En användbar översikt som belyser komplexiteten i att förstå mikrobiomets roll vid kolik hos hästar. Flera olika faktorer är involverade i tarmflorans uttryck hos varje enskild häst och det kan finnas stora variationer även hos friska djur. Bidrag från dieten och från miljön är kända för att vara viktiga, liksom exponering för medicinering, särskilt antibiotika. Kolik verkar uppstå särskilt när det sker förändringar i diet, hydrering eller medicinering, som alla kan förväntas påverka mikrobiomet. Även om publikationerna om mikrobiomet hos hästar med kolik ger en komplex bild är de flesta forskare överens om att det sker en förlust av bakteriell mångfald och att det finns en ökad förekomst av Spirochaetes och Proteobacteria, med en minskning av Prevotella och bakteriearter som tillhandahåller butyrat, den huvudsakliga energikällan för tarmceller.

Detta tyder på att det kan vara möjligt att skydda mot kolik eller att minimera effekterna av en attack genom att modifiera tarmmikrobiomet. I detta sammanhang visade en liten pilotstudie med ERME som kosttillskott att behandlade hästar hade lägre nivåer av Spirochaetes med högre nivåer av Ruminococcaceae och Prevotella och även högre nivåer av gastrointestinal butyrat. Alla dessa förändringar kan förväntas minska sannolikheten för en kolikattack och detta väcker möjligheten att kolik kan förebyggas eller behandlas genom tillägg till kosten som förändrar mikrobiomet.