Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser för försäljning

Tharos Limited (Tharos)

Du måste läsa dessa Försäljningsvillkor noggrant. Genom att göra en beställning via Tharos eller EquiNectars webbplats (Webbplatsen) bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till dessa Försäljningsvillkor i sin helhet. Om du inte samtycker till dessa Försäljningsvillkor i sin helhet får du inte beställa någon produkt eller tjänst via Webbplatsen.

ÖPPNA ETT KONTO OCH GÖRA EN BESTÄLLNING
För att göra en beställning kan du öppna ett konto hos oss (ditt konto), vilket innebär att du måste lämna vissa obligatoriska personuppgifter.

Se vår Integritetspolicy och Cookiepolicy för mer information om hur dina personuppgifter kommer att användas.

Du bekräftar att all information och alla uppgifter som du tillhandahåller oss (inklusive vid registrering) är sanna, korrekta och uppdaterade i alla avseenden och vid alla tidpunkter. Du kan när som helst uppdatera eller korrigera dina uppgifter genom att gå till ditt konto.

När du skapar ditt konto kan vi förse dig med och/eller be dig använda lösenord eller andra medel för att ge dig åtkomst till vissa delar av webbplatsen och/eller för att upprätthålla ditt kontos säkerhet. Det är ditt ansvar att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och din kontoinformation. Tharos ska inte hållas ansvarigt gentemot någon person för förlust eller skada som kan uppstå till följd av att du inte skyddar ditt lösenord eller konto. Om du blir medveten om eller misstänker någon obehörig användning av ditt lösenord eller konto, vänligen kontakta oss omedelbart. Om Tharos misstänker bedräglig aktivitet från ditt konto kan Tharos förbehålla sig rätten att neka dig åtkomst till ditt konto och kan radera kontot.

När du beställer via webbplatsen som en gästkassa måste du fortfarande förse oss med vissa obligatoriska personuppgifter för att vi ska kunna behandla din beställning. Vi lagrar inte de uppgifter som du lämnar via gästkassan (förutom för att behandla din beställning, eller om du har valt att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss). Du kan dock välja att registrera ett konto hos oss efter att du har skickat din beställning.

GODKÄNNANDE AV DIN BESTÄLLNING
Observera att slutförandet av utcheckningsprocessen online inte utgör vårt godkännande av ditt erbjudande att köpa produkter från oss. Vi kommer att meddela dig via e-post så snart som möjligt för att bekräfta att vi har tagit emot och behandlar din beställning. Vi godkänner din beställning först när vi har tagit emot din betalning och skickat den eller de produkter som du har beställt från oss. Innan produkten/produkterna skickas har Tharos rätt att neka en beställning av någon anledning, inklusive rättsliga och regulatoriska skäl.

Varaktigheten för vårt avtal med dig börjar när du får e-postmeddelandet om att beställningen skickas och varar fram till den sista dagen av din rätt att returnera produkten/produkterna.

Om vi inte kan förse dig med den/de produkt/er du beställt kommer vi inte att behandla din beställning och informera dig om detta via e-post. Om du redan har betalat för den eller de produkter som vi inte kan leverera, kommer vi att återbetala hela beloppet så snart som möjligt. Om endast en del av din beställning inte kan levereras och kostnaden för den eller de produkter som vi kan leverera är mindre än 50,00 GBP, tillkommer standardleveransavgifter.

BETALNING
Under utcheckningsprocessen kommer du att bli ombedd att ange dina betalningsuppgifter. Betalningar hanteras av Shopify, den onlineplattform som används av Tharos. Genom att fylla i dina betalningsuppgifter bekräftar du att det kredit- eller betalkort som används är ditt. Alla fält som anges som obligatoriska måste fyllas i. Observera att Shopify samlar in och lagrar din betalningsinformation med hjälp av en krypterad säker betalningsmekanism och endast kommer att använda din betalningsinformation i enlighet med sin integritetspolicy, som finns på https://www.shopify.com/legal/privacy.
Priserna kan ändras när som helst före, men inte efter, godkännande av din beställning.

Alla kortbetalningar är föremål för godkännande av din kortutgivare. Vi tar full betalning omedelbart för alla produkter.

Alla beställda produkter förblir Tharos egendom tills de har betalats i sin helhet och vi har levererat produkten/produkterna till den adress som du har angett. Om din betalning inte tas emot och du redan har fått den eller de produkter du beställde från oss, måste du betala för eller returnera dessa produkter till oss i enlighet med våra returinstruktioner i samma skick som du fick dem och på din egen bekostnad. Om du inte gör detta inom 30 dagar från det datum då vi annullerade din beställning, kan vi samla in eller ordna med insamling av produkterna på din bekostnad. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för alla skador på (eller andra negativa störningar av) produkter som är föremål för en obetald beställning.

LEVERANS
Leverans till Storbritannien
Leverans sker till den adress i Storbritannien som anges i din beställning.
Korgvärdet beräknas inklusive eventuella andra kampanjer.
Vi strävar efter att skicka beställningar med standardleverans inom 3 arbetsdagar. Om vi inte kan göra det kommer vi att kontakta dig via e-post och meddela dig det tidigaste leveransdatumet.

I Storbritannien kan återbetalning av leveransavgifter endast göras i enlighet med dina lagstadgade rättigheter enligt Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 och annan tillämplig lagstiftning. Liknande rättigheter kan gälla för vissa internationella leveranser. Mer information om dina lagstadgade rättigheter finns i avsnittet "Din ångerrätt" nedan och kontakta din lokala myndighet för handelsnormer eller konsumentrådgivning (till exempel Citizen's Advice Bureau för kunder i Storbritannien).

Internationell leverans
Om du gör en beställning som ska levereras till en annan plats än det brittiska fastlandet kommer vi att kontakta dig för att informera dig om fraktkostnaderna. Om dessa avgifter inte accepteras av dig kommer beställningen att annulleras och eventuella betalningar kommer att återbetalas.

På grund av tull, lagar, regler och vissa praktiska begränsningar som gäller för beställningar som görs för internationell leverans, kan våra produkter inte vara tillgängliga för leverans till vissa destinationer utanför Storbritannien. Tharos förbehåller sig rätten att definiera vad som kan och inte kan levereras till vilken destination.

Betalning
Köp kommer att göras i brittiska pund. Internationella kreditkortsleverantörer eller banker bestämmer växelkursen och kan lägga till en extra behandlings- eller administrationsavgift i samband med sådan betalning som internationella kreditkortsinnehavare är skyldiga att betala.
Tharos produkter säljs på en leverans tull obetald basis. Mottagaren kan behöva betala importtull eller en formell tullavgift före eller vid leverans. Ytterligare skatter, avgifter eller pålagor kan tillkomma enligt lokal lagstiftning och kunder uppmanas att kontrollera dessa uppgifter innan de gör en beställning för internationell leverans.

Förseningar
Vi har inget ansvar för förseningar eller utebliven leverans av produkter om förseningen eller utebliven leverans helt eller delvis beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla dig informerad.

DIN RÄTTATT AVBRYTA
Om du ingår ett avtal med oss som konsument online har du rätt att avbryta (enligt Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 ("Regulations")), hela eller delar av ditt avtal när som helst upp till 14 kalenderdagar efter den dag då du mottar den eller de produkter du beställt.


Om du vill annullera en produkt som du har beställt från oss, vänligen observera att lagstadgad annulleringsrätt enligt förordningarna inte gäller för vissa produkter med en hygienförsegling där förseglingen är bruten.

Utövandeav din rätt att annullera
För att utöva din ångerrätt måste du skriftligen informera oss om ditt beslut att annullera avtalet inom 14 kalenderdagar efter den dag då du mottar de varor du beställt, vilket du kan göra genom att kontakta oss via e-post, telefon eller skriftligen.


Du måste ta rimlig hand om varorna när du har dem i din ägo. Du ska skicka tillbaka alla varor eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelar oss om din uppsägning av avtalet. Tidsfristen har löpt ut om du skickar tillbaka varorna innan 14-dagarsperioden har löpt ut. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna till oss. Eventuella initiala leveransavgifter kommer att inkluderas i din återbetalning när vi har mottagit hela (inte delar av) din beställning till den angivna adressen nedan. Observera att återbetalningen av leveransavgiften avser värdet av standardleveransen.

Produkterna ska returneras oöppnade i originalförpackningen.
Du måste returnera varorna till följande adress:

Muntons PLC
Cedars Maltings,
Stowmarket,
Suffolk IP14 2AG UK

Vi kommer att behandla din återbetalning inom 14 dagar efter mottagandet av produkten/produkterna.

Om vi levererar produkter till en tredje part i enlighet med din beställning, kommer du endast att kunna utöva denna ångerrätt om du kan returnera varorna till oss.

RETURNERADE PRODUKTER SOM FÖRLORTS ELLER SKADATS UNDER TRANSIT
Om du väljer att returnera några produkter till oss enligt DIN RÄTT ATT ANNULERA, är vi inte ansvariga för eventuell förlust eller skada på dem under transport och därför rekommenderar vi att du använder en registrerad leveranstjänst. Om returnerade produkter förloras eller skadas under transporten förbehåller vi oss rätten att debitera dig (eller inte återbetala några belopp som kan hänföras till) sådan förlust eller skada.

SUBSCRIPTION ORDERS
Om du registrerar dig för en prenumerationstjänst (din prenumeration) kommer du att ingå ett [12] månaders avtal och om du inte avbryter inom 14 dagar efter mottagandet av din första beställning enligt vad som anges under "Utöva din rätt att avbryta" kommer du att vara skyldig att göra minst 6 månatliga betalningar. Därefter kan du säga upp din prenumeration via ditt konto upp till 14 dagar innan nästa betalning förfaller.

ANSVAR
Du är ansvarig för hur du använder produkt(er) som köpts från Tharos. Produkten ska användas enligt den rekommenderade dos som anges på förpackningen.

Vi utesluter alla utfästelser, garantier, villkor och bestämmelser (oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller på annat sätt) i den utsträckning som tillåts enligt lag. Vi accepterar inget ansvar för förluster eller skador som inte rimligen kan förutses och som uppstår till följd av eller i samband med dessa försäljningsvillkor.

Dessa undantag ska regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Om någon bestämmelse i dessa friskrivningar och undantag är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna.

Inget i dessa Försäljningsvillkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för personskada eller dödsfall som orsakats av vår försumlighet eller för bedrägeri. Dessutom ska dessa Försäljningsvillkor inte begränsa eller utesluta något annat ansvar som vi inte får begränsa eller utesluta enligt tillämplig lag.

Överlåtelse och tredje parts rättigheter
Vi kan uppdatera eller ändra dessa Försäljningsvillkor från tid till annan för att följa lagen eller för att uppfylla våra förändrade affärskrav utan att meddela dig. Alla uppdateringar eller ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

Du får inte överlåta eller lägga ut någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor på någon tredje part om vi inte skriftligen samtycker till detta.

Vi får överlåta, överföra eller lägga ut någon av våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor på någon tredje part efter eget gottfinnande.

Endast du och vi ska ha rätt att genomdriva dessa försäljningsvillkor. Ingen tredje part ska ha rätt att genomdriva något av dessa villkor, vare sig i kraft av Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på annat sätt.

Avskiljbarhet
Om någon av dessa försäljningsvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av en behörig domstol, ska resten av dessa försäljningsvillkor förbli i full kraft och verkan.

Kontaktuppgifter:
Tharos Limited
The Elms Courtyard
Bromesberrow
Ledbury
HR8 1RZ

Tel: +44 (0)1531 651230
E-post: info@tharos.co.uk