Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Tharos Limited (Tharos)

U dient deze Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door een bestelling te plaatsen via de website van Tharos of EquiNectar (de Site), bevestigt u dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Indien u niet volledig akkoord gaat met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, dient u geen producten of diensten te bestellen via de Site.

EEN ACCOUNT OPENEN EN EEN BESTELLING PLAATSEN
Om een bestelling te plaatsen, kunt u een account bij ons openen (Uw account), waarvoor u een aantal verplichte persoonlijke gegevens moet opgeven.

Zie ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

U bevestigt dat alle informatie en gegevens die u aan ons verstrekt (inclusief bij registratie) in alle opzichten en te allen tijde waarheidsgetrouw, nauwkeurig en actueel zijn. U kunt uw gegevens te allen tijde bijwerken of corrigeren door naar Uw account te gaan.

Wanneer u Uw account aanmaakt, kunnen wij u wachtwoorden of andere middelen verstrekken en/of u vragen deze te gebruiken om u toegang te geven tot bepaalde delen van de site en/of om de beveiliging van Uw account te handhaven. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountgegevens te handhaven. Tharos is jegens niemand aansprakelijk voor verlies of schade die kan ontstaan als gevolg van het niet beschermen van uw wachtwoord of account. Mocht u zich bewust worden van of een vermoeden hebben van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als Tharos vermoedt dat er frauduleuze activiteiten plaatsvinden vanaf uw account, kan Tharos zich het recht voorbehouden om u de toegang tot uw account te ontzeggen en de account te verwijderen.

Wanneer u via de Site bestelt als gastkassa, moet u ons nog steeds bepaalde verplichte persoonlijke gegevens verstrekken zodat wij uw bestelling kunnen verwerken. Wij slaan de gegevens die u via de gastcheckout verstrekt niet op (behalve voor het verwerken van uw bestelling of als u ervoor hebt gekozen om marketinge-mails van ons te ontvangen). Je kunt er echter voor kiezen om een account bij ons aan te maken nadat je je bestelling hebt geplaatst.

AANVAARDING VAN UW BESTELLING
Houd er rekening mee dat het voltooien van het online betalingsproces niet betekent dat wij uw aanbod om producten van ons te kopen aanvaarden. Wij zullen u zo snel mogelijk per e-mail laten weten dat wij uw bestelling hebben ontvangen en verwerken. Wij accepteren uw bestelling pas als wij uw betaling hebben ontvangen en het product of de producten die u bij ons hebt besteld, hebben verzonden. Voorafgaand aan de verzending van het/de product(en) heeft Tharos het recht een bestelling te weigeren om welke reden dan ook, inclusief wettelijke en reglementaire redenen.

De duur van onze overeenkomst met u gaat in op het moment dat u de e-mail met de verzending van de bestelling ontvangt en duurt tot de laatste dag van uw recht om het/de product(en) te retourneren.

Als we u het/de door u bestelde product(en) niet kunnen leveren, zullen we uw bestelling niet verwerken en u hierover per e-mail informeren. Als je al hebt betaald voor het product/de producten die we niet kunnen leveren, betalen we je het volledige bedrag terug zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Als slechts een deel van uw bestelling niet kan worden geleverd en de kosten van het product of de producten die we wel kunnen leveren minder dan € 50,00 bedragen, gelden de standaard verzendkosten.

BETALING
Tijdens het afrekenen wordt u gevraagd uw betalingsgegevens in te voeren. Betalingen worden beheerd door Shopify, het online platform dat door Tharos wordt gebruikt. Door je betalingsgegevens in te vullen bevestig je dat de creditcard of bankpas die wordt gebruikt van jou is. Alle velden die als verplicht zijn aangegeven, moeten worden ingevuld. Houd er rekening mee dat Shopify uw betalingsgegevens verzamelt en opslaat met behulp van een gecodeerd beveiligd betalingsmechanisme en uw betalingsgegevens alleen zal gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van Shopify, dat u kunt vinden op https://www.shopify.com/legal/privacy.
Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd voorafgaand aan, maar niet na acceptatie van uw bestelling.

Alle kaartbetalingen zijn onderhevig aan autorisatie door uw kaartuitgever. We accepteren onmiddellijk volledige betaling voor alle producten.

Alle bestelde producten blijven eigendom van Tharos totdat ze volledig zijn betaald en we het product/de producten hebben afgeleverd op het door u opgegeven adres. Als uw betaling niet is ontvangen en u het/de bestelde product(en) al van ons hebt ontvangen, moet u deze producten betalen of aan ons retourneren in overeenstemming met onze retourinstructies in dezelfde staat waarin u ze hebt ontvangen en op eigen kosten. Als u dit niet doet binnen 30 dagen na de datum waarop wij uw bestelling annuleren, kunnen wij de producten op uw kosten ophalen of laten ophalen. We behouden ons het recht voor om alle schade aan (of andere nadelige interferentie met) producten die het onderwerp zijn van een onbetaalde bestelling in rekening te brengen.

LEVERING
Bezorging in het Verenigd Koninkrijk
De levering vindt plaats op het adres in het Verenigd Koninkrijk dat bij uw bestelling is opgegeven.
De waarde van de winkelwagen wordt berekend inclusief eventuele andere aanbiedingen.
We streven ernaar om bestellingen met standaardlevering binnen 3 werkdagen te verzenden. In het geval dat we dit niet kunnen doen, nemen we per e-mail contact met u op en stellen we u op de hoogte van de snelste leverdatum.

In het Verenigd Koninkrijk kan restitutie van bezorgkosten alleen plaatsvinden in overeenstemming met uw wettelijke rechten op grond van de Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 en andere toepasselijke wetgeving. Voor sommige internationale leveringen kunnen vergelijkbare rechten gelden. Zie voor meer informatie over uw wettelijke rechten het gedeelte "Uw recht op annulering" hieronder en neem contact op met de afdeling Trading Standards van uw gemeente of het consumentenadviescentrum (bijvoorbeeld het Citizen's Advice Bureau voor klanten in het Verenigd Koninkrijk).

Internationale levering
Als u een bestelling plaatst voor levering op een andere locatie dan het vasteland van het Verenigd Koninkrijk, nemen we contact met u op om u te informeren over de transportkosten. Als deze kosten niet door u worden geaccepteerd, zal de bestelling worden geannuleerd en zal elke betaling volledig worden terugbetaald.

Als gevolg van douane-, juridische, regelgevende en bepaalde praktische beperkingen die van toepassing zijn op bestellingen die voor internationale levering zijn geplaatst, kunnen onze producten mogelijk niet worden geleverd op bepaalde bestemmingen buiten het Verenigd Koninkrijk. Tharos behoudt zich het recht voor om te bepalen wat wel en niet kan worden geleverd op welke bestemming.

Betaling
Aankopen worden gedaan in Britse ponden. Internationale creditcardaanbieders of banken bepalen de wisselkoers en kunnen extra verwerkings- of administratiekosten in rekening brengen voor een dergelijke betaling.
Tharos-producten worden verkocht zonder invoerrechten. Het is mogelijk dat de ontvanger vóór of bij levering invoerrechten of formele douanekosten moet betalen. Aanvullende belastingen, vergoedingen of heffingen kunnen van toepassing zijn volgens de lokale wetgeving en klanten dienen deze gegevens te controleren voordat zij een bestelling plaatsen voor internationale levering.

Vertragingen
Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of het niet leveren van producten als de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door omstandigheden waarover wij geen controle hebben. Wij zullen er alles aan doen om u op de hoogte te houden.

UW RECHT OP ANNULEREN
Als u als consument online met ons contracteert, hebt u het recht om (onder de Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (de "Verordeningen")), uw contract geheel of gedeeltelijk te annuleren op elk gewenst moment tot 14 kalenderdagen na de dag waarop u het/de bestelde product(en) hebt ontvangen.

Als u een product dat u bij ons hebt besteld wilt annuleren, dient u zich ervan bewust te zijn dat het wettelijke recht op annulering volgens de Verordeningen niet van toepassing is op bepaalde producten met een hygiënische verzegeling waarvan de verzegeling is verbroken.

Uw recht op annulering uitoefenen
Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u de goederen die u hebt besteld hebt ontvangen, schriftelijk op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren.

U moet redelijk zorgvuldig omgaan met de goederen zolang deze in uw bezit zijn. U moet alle goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van het contract hebt meegedeeld. De termijn is in acht genomen als u goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen naar ons zijn voor uw rekening. Eventuele initiële leveringskosten zullen worden opgenomen in je restitutie zodra we je bestelling volledig (niet gedeeltelijk) hebben ontvangen op het hieronder vermelde adres. Houdt u er rekening mee dat de verzendkosten worden vergoed ter waarde van de standaardlevering.

Producten moeten ongeopend en in de originele verpakking worden geretourneerd.
U moet de goederen retourneren naar het volgende adres:

Muntons PLC
Cedars Maltings,
Stowmarket,
Suffolk IP14 2AG UK.

Wij zullen uw restitutie binnen 14 dagen na ontvangst van het product of de producten verwerken.

Als wij producten aan een derde partij leveren in overeenstemming met uw bestelling, kunt u dit annuleringsrecht alleen uitoefenen als u de goederen aan ons kunt retourneren.

VERLOREN OF BESCHADIGDE PRODUCTEN TIJDENS HET VERVOER
Als u ervoor kiest om producten aan ons te retourneren onder UW ANNULERINGSRECHT, zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens het vervoer en om deze reden raden wij u aan om een aangetekende bezorgdienst te gebruiken. Als geretourneerde producten tijdens het transport verloren gaan of beschadigd raken, behouden wij ons het recht voor om u kosten in rekening te brengen (of bedragen die aan dit verlies of deze schade kunnen worden toegeschreven niet te restitueren).

ABONNEMENTSOPDRACHTEN
Als u zich aanmeldt voor een abonnementsdienst (Uw Abonnement), gaat u een contract aan voor [12] maanden en bent u verplicht om ten minste 6 maandelijkse betalingen te doen, tenzij u deze binnen 14 dagen na ontvangst van uw eerste bestelling annuleert zoals uiteengezet onder 'Uw recht op annulering uitoefenen'. Daarna kunt u Uw Abonnement opzeggen via Uw Account tot 14 dagen voordat de volgende betaling verschuldigd is.

AANSPRAKELIJKHEID
U bent verantwoordelijk voor de wijze waarop u de van Tharos gekochte product(en) gebruikt. Het product moet worden gebruikt volgens de aanbevolen dosering zoals vermeld op de verpakking.

Wij sluiten alle verklaringen, garanties, voorwaarden en bepalingen uit (expliciet of impliciet door statuut, gewoonterecht of anderszins) voor zover wettelijk toegestaan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade die niet redelijkerwijs te voorzien zijn en die voortvloeien uit of verband houden met deze Verkoopvoorwaarden.

Deze uitsluitingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht. Als een bepaling van deze disclaimers en uitsluitingen onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar geacht en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Niets in deze Algemene Verkoopvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid of voor fraude. Bovendien zullen deze Algemene Verkoopvoorwaarden geen andere aansprakelijkheid beperken of uitsluiten die wij volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen beperken of uitsluiten.

Overdracht en rechten van derden
Wij kunnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen om te voldoen aan de wet of om te voldoen aan onze veranderende zakelijke vereisten zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Alle updates of wijzigingen zullen op de Site worden gepubliceerd.

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden niet overdragen of uitbesteden aan derden, tenzij wij daar schriftelijk mee instemmen.

Wij kunnen onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden naar eigen goeddunken overdragen of uitbesteden aan derden.

Alleen u en wij hebben het recht om deze Verkoopvoorwaarden af te dwingen. Geen enkele derde partij heeft het recht om deze algemene voorwaarden af te dwingen, hetzij op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins.

Scheidbaarheid
Als een van deze Verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, blijft de rest van deze Verkoopvoorwaarden volledig van kracht.

Contactgegevens:
Tharos Limited
The Elms Courtyard
Bromesberrow
Ledbury
HR8 1RZ

Tel: +44 (0)1531 651230
Email: info@tharos.co.uk