Podmínky a pravidla

Podmínky prodeje

Tharos Limited (Tharos)

Tyto podmínky prodeje si musíte pečlivě přečíst. Zadáním objednávky prostřednictvím webových stránek společnosti Tharos nebo EquiNectar (dále jen "stránky") potvrzujete, že jste si tyto podmínky prodeje přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi v plném rozsahu. Pokud s těmito Podmínkami prodeje v plném rozsahu nesouhlasíte, nesmíte si prostřednictvím Stránek objednat žádný produkt nebo službu.

OTEVŘENÍ ÚČTU A PODÁNÍ OBJEDNÁVKY
Chcete-li podat objednávku, můžete si u nás otevřít účet (Váš účet), který vyžaduje poskytnutí některých povinných osobních údajů.

Další informace o tom, jak budou vaše osobní údaje použity, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách používání souborů cookie.

Potvrzujete, že všechny informace a údaje, které nám poskytnete (včetně údajů při registraci), jsou ve všech ohledech a za všech okolností pravdivé, přesné a aktuální. Své údaje můžete kdykoli aktualizovat nebo opravit na stránce Váš účet.

Při vytváření Vašeho účtu Vám můžeme poskytnout a/nebo Vás požádat o používání hesel nebo jiných prostředků, které Vám umožní přístup do určitých oblastí Stránek a/nebo udržení bezpečnosti Vašeho účtu. Je vaší odpovědností zachovávat důvěrnost vašeho hesla a informací o účtu. Společnost Tharos nenese vůči žádné osobě odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout v důsledku toho, že jste nezajistili ochranu svého hesla nebo účtu. Pokud zjistíte nebo máte podezření na neoprávněné použití svého hesla nebo účtu, neprodleně nás kontaktujte. Pokud bude mít společnost Tharos podezření na jakoukoli podvodnou činnost pocházející z vašeho účtu, může si vyhradit právo odepřít vám přístup k vašemu účtu a může účet smazat.

Pokud si objednáte zboží prostřednictvím Stránek jako hostující pokladna, budete nám i nadále muset poskytnout určité povinné osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku zpracovat. Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím guest checkout, nebudeme uchovávat (s výjimkou údajů pro zpracování vaší objednávky nebo pokud jste se přihlásili k odběru marketingových e-mailů od nás). Můžete se však rozhodnout, že si u nás po odeslání objednávky zaregistrujete účet.

PŘIJETÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY
Vezměte prosím na vědomí, že dokončení procesu online objednávky neznamená, že přijímáme vaši nabídku na nákup produktů od nás. Co nejdříve vás budeme informovat e-mailem, abychom potvrdili, že jsme vaši objednávku přijali a zpracováváme ji. K přijetí vaší objednávky dojde až poté, co od vás přijmeme platbu a odešleme produkt(y), který(é) jste si u nás objednali. Před odesláním výrobku (výrobků) má společnost Tharos právo objednávku odmítnout z jakéhokoli důvodu, včetně právních a regulačních důvodů.

Doba trvání naší smlouvy s vámi začíná okamžikem, kdy obdržíte e-mail o odeslání objednávky, a trvá do posledního dne vašeho práva na vrácení výrobku (výrobků).

Pokud vám nemůžeme dodat výrobek (výrobky), který jste si objednali, vaši objednávku nezpracujeme a budeme vás o tom informovat e-mailem. Pokud jste již zaplatili za výrobek(y), který(é) vám nemůžeme dodat, vrátíme vám peníze v plné výši, jakmile to bude rozumně možné. Pokud není možné dodat pouze část vaší objednávky a cena výrobku(ů), který(é) jsme schopni dodat, je nižší než 50,00 GBP, budou uplatněny standardní poplatky za doručení.

PLATBA
Během procesu objednávky budete vyzváni k zadání platebních údajů. Platby spravuje online platforma Shopify, kterou společnost Tharos používá. Vyplněním platebních údajů potvrzujete, že použitá kreditní nebo debetní karta je vaše. Všechna pole označená jako povinná musí být vyplněna. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Shopify shromažďuje a uchovává vaše platební údaje pomocí šifrovaného zabezpečeného platebního mechanismu a vaše platební údaje použije pouze v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese https://www.shopify.com/legal/privacy.
Ceny se mohou kdykoli změnit před přijetím vaší objednávky, nikoli však po něm.

Všechny platby kartou podléhají autorizaci vydavatelem vaší karty. Za všechny produkty přijímáme okamžitou platbu v plné výši.

Všechny objednané produkty zůstávají majetkem společnosti Tharos, dokud nejsou plně uhrazeny a dokud produkt(y) nedoručíme na vámi uvedenou adresu. Pokud vaši platbu neobdržíme a vy jste již obdrželi výrobek (výrobky), který jste si u nás objednali, musíte tyto výrobky zaplatit nebo nám je vrátit v souladu s našimi pokyny pro vrácení ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi, a na vlastní náklady. Pokud tak neučiníte do 30 dnů od data, kdy jsme vaši objednávku zrušili, můžeme si výrobky vyzvednout nebo zajistit jejich vyzvednutí na vaše náklady. Vyhrazujeme si právo účtovat vám veškeré škody (nebo jiné nepříznivé zásahy) na výrobku (výrobcích), které jsou předmětem nezaplacené objednávky.

DORUČENÍ
Doručení do Velké Británie
Doručení bude probíhat na adresu ve Velké Británii uvedenou ve vaší objednávce.
Hodnota košíku je vypočítána včetně všech dalších akcí.
Objednávky se standardním doručením se snažíme odeslat do 3 pracovních dnů. V případě, že tak nebudeme moci učinit, budeme vás kontaktovat e-mailem a oznámíme vám nejbližší termín doručení.

Ve Velké Británii lze vrácení poplatku za doručení provést pouze v souladu s vašimi zákonnými právy podle nařízení o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013 a dalších platných právních předpisů. Podobná práva se mohou vztahovat i na některé mezinárodní dodávky. Další informace o vašich zákonných právech naleznete v části "Vaše právo na zrušení" níže a obraťte se na oddělení obchodních standardů místního úřadu nebo na poradenské centrum pro spotřebitele (například na Citizen's Advice Bureau pro zákazníky ve Spojeném království).

Mezinárodní doručení
Pokud zadáte objednávku, která má být doručena do jiného místa než do pevninské části Spojeného království, budeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o poplatcích za přepravu. Pokud tyto poplatky nebudete akceptovat, objednávka bude zrušena a provedená platba vám bude v plné výši vrácena.

Vzhledem k celním, právním a regulačním omezením a některým praktickým omezením platným pro objednávky zadané za účelem mezinárodního doručení nemusí být naše produkty dostupné pro doručení do některých destinací mimo Spojené království. Společnost Tharos si vyhrazuje právo určit, co lze a nelze doručit do které destinace.

Platba
Nákupy se provádějí v librách šterlinků. Mezinárodní poskytovatelé kreditních karet nebo banky určí směnný kurz a mohou v souvislosti s takovou platbou připočítat dodatečný poplatek za zpracování nebo správu, který budou muset zaplatit držitelé mezinárodních kreditních karet.
Produkty Tharos jsou prodávány bez dodacího cla. Příjemce může být nucen zaplatit dovozní clo nebo formální vstupní celní poplatek před dodáním nebo při dodání. Další daně, poplatky nebo dávky mohou být uplatňovány v souladu s místními právními předpisy a zákazníci jsou povinni si tyto údaje ověřit před zadáním objednávky na mezinárodní dodávku.

Zpoždění
Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nedodání výrobků, pokud je zpoždění nebo nedodání zcela nebo částečně způsobeno okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit. Učiníme vše pro to, abychom vás informovali.

VAŠEPRÁVO NA STORNO
Pokud s námi uzavíráte smlouvu jako spotřebitel online, máte právo zrušit (podle nařízení o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013 (dále jen "nařízení")) celou smlouvu nebo její část kdykoli do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste obdrželi objednaný produkt (produkty).

Pokud si přejete zrušit výrobek, který jste si u nás objednali, mějte prosím na paměti, že zákonná práva na zrušení smlouvy podle Nařízení se nevztahují na některé výrobky s hygienickou pečetí, u nichž je pečeť porušena.

Uplatnění práva na zrušení smlouvy
Chcete-li uplatnit své právo na zrušení smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí zrušit smlouvu písemně informovat do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržíte objednané zboží, což můžete učinit tak, že nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo písemně.

O zboží, které máte v držení, se musíte přiměřeně starat. Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte své odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete jakékoli zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení jakéhokoli zboží nám nesete vy. Případný počáteční poplatek za doručení bude zahrnut do vrácených peněz, jakmile obdržíme celou vaši objednávku (nikoli její část) na níže uvedenou adresu. Vezměte prosím na vědomí, že vrácení poštovného bude v hodnotě standardní dodávky.

Výrobky by měly být vráceny neotevřené v původním obalu.
Zboží musíte vrátit na následující adresu:

Muntons PLC
Cedars Maltings,
Stowmarket,
Suffolk IP14 2AG UK

Vrácení peněz provedeme do 14 dnů od obdržení výrobku(ů).

V případě, že v souladu s vaší objednávkou dodáme výrobky třetí straně, budete moci toto právo na zrušení uplatnit pouze v případě, že nám zboží můžete vrátit.

VRACENÉVÝROBKY ZTRACENÉ NEBO POŠKOZENÉ PŘI PŘEPRAVĚ
Pokud se rozhodnete nám vrátit jakékoli výrobky, ať už v rámci VAŠEHO PRÁVA NA STORNO, nebudeme zodpovědní za jejich ztrátu nebo poškození při přepravě, a z tohoto důvodu vám doporučujeme využít službu doporučeného doručení. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození vrácených výrobků při přepravě, vyhrazujeme si právo účtovat vám (nebo nevracet) jakékoli částky připadající na takovou ztrátu nebo poškození.

OBJEDNÁVKY PŘEDPLATNÉHO
Pokud se přihlásíte k odběru služby předplatného (Vaše předplatné), uzavřete smlouvu na [12] měsíců, a pokud ji nezrušíte do 14 dnů od obdržení první objednávky, jak je uvedeno v části "Uplatnění práva na zrušení", budete povinni uhradit nejméně 6 měsíčních plateb. Poté můžete předplatné zrušit prostřednictvím svého účtu do 14 dnů před splatností další platby.

ODPOVĚDNOST
Jste odpovědní za to, jak používáte produkt(y) zakoupený(é) od společnosti Tharos. Výrobek by měl být používán podle doporučené dávky uvedené na obalu.

Vyloučujeme veškerá prohlášení, záruky, podmínky a ujednání (ať už výslovné nebo předpokládané zákonem, obecným právem nebo jinak) v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které nelze rozumně předvídat a které vyplývají z těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi.

Tyto výjimky se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem. Pokud by některé ustanovení těchto výhrad a vyloučení bylo nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Žádné ustanovení těchto Podmínek prodeje nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za újmu na zdraví nebo smrt způsobenou naší nedbalostí nebo za podvod. Kromě toho tyto Podmínky prodeje neomezují ani nevylučují jakoukoli jinou odpovědnost, kterou podle platných právních předpisů nemůžeme omezit nebo vyloučit.

Postoupení a práva třetích stran
Tyto Podmínky prodeje můžeme čas od času aktualizovat nebo změnit, abychom vyhověli zákonu nebo abychom vyhověli našim měnícím se obchodním požadavkům, aniž bychom vás o tom informovali. Veškeré aktualizace nebo změny budou zveřejněny na Stránkách.

Nesmíte postoupit ani smluvně převést žádná svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek prodeje na třetí stranu, pokud s tím písemně nesouhlasíme.

Můžeme postoupit, převést nebo smluvně převést jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek prodeje na třetí stranu podle našeho uvážení.

Pouze vy a my jsme oprávněni vymáhat tyto Podmínky prodeje. Žádná třetí strana není oprávněna vymáhat jakékoli ustanovení těchto Podmínek prodeje, ať už na základě zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 nebo jinak.

Oddělitelnost
Pokud bude některá z těchto Podmínek prodeje shledána příslušným soudem nezákonnou, neplatnou nebo nevymahatelnou, zůstávají ostatní Podmínky prodeje v plné platnosti a účinnosti.

Kontaktní údaje:
Tharos Limited
The Elms Courtyard
Bromesberrow
Ledbury
HR8 1RZ

Tel: +44 (0)1531 651230
E-mail: info@tharos.co.uk