Regulamin

Warunki sprzedaży

Tharos Limited (Tharos)

Użytkownik musi uważnie przeczytać niniejsze Warunki sprzedaży. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Tharos lub EquiNectar (Witryna), użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejsze Warunki sprzedaży w całości. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki sprzedaży w całości, nie może zamawiać żadnych produktów ani usług za pośrednictwem Witryny.

OTWARCIE KONTA I SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Aby złożyć zamówienie, użytkownik może otworzyć u nas konto (Konto Użytkownika), co będzie wymagało podania pewnych obowiązkowych danych osobowych.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych użytkownika można znaleźć w naszej Polityce prywatności i Polityce dotyczącej plików cookie.

Użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje i dane przekazane nam przez niego (w tym podczas rejestracji) są prawdziwe, dokładne i aktualne pod każdym względem i przez cały czas. Użytkownik może aktualizować lub poprawiać swoje dane w dowolnym momencie, przechodząc do swojego Konta.

Podczas tworzenia Konta możemy udostępnić użytkownikowi hasła i/lub poprosić go o korzystanie z haseł lub innych środków umożliwiających dostęp do określonych obszarów Witryny i/lub utrzymanie bezpieczeństwa Konta. Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie poufności hasła i informacji o koncie. Tharos nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku braku ochrony hasła lub konta przez użytkownika. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia hasła lub konta użytkownika należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Tharos. Jeśli Tharos podejrzewa jakąkolwiek nieuczciwą działalność pochodzącą z Konta Użytkownika, może zastrzec sobie prawo do odmowy dostępu do Konta Użytkownika i usunięcia konta.

W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Witryny jako gość w kasie nadal konieczne będzie podanie nam pewnych obowiązkowych danych osobowych w celu przetworzenia zamówienia. Nie będziemy przechowywać danych podanych przez użytkownika za pośrednictwem funkcji "guest checkout" (z wyjątkiem przetwarzania zamówienia lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas marketingowych wiadomości e-mail). Użytkownik może jednak zdecydować się na zarejestrowanie u nas konta po złożeniu zamówienia.

PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
Należy pamiętać, że ukończenie procesu realizacji zamówienia online nie oznacza przyjęcia przez nas oferty zakupu produktów. Powiadomimy użytkownika e-mailem tak szybko, jak to możliwe, aby potwierdzić, że otrzymaliśmy i przetwarzamy jego zamówienie. Przyjęcie przez nas zamówienia nastąpi dopiero po otrzymaniu płatności od użytkownika i wysłaniu zamówionych przez niego produktów. Przed wysyłką produktu (produktów) firma Tharos ma prawo odrzucić zamówienie z dowolnego powodu, w tym z powodów prawnych i regulacyjnych.

Czas trwania naszej umowy z użytkownikiem rozpoczyna się od momentu otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wysyłce zamówienia i trwa do ostatniego dnia, w którym użytkownik ma prawo do zwrotu produktu (produktów).

Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionego produktu (produktów), nie zrealizujemy zamówienia i poinformujemy o tym użytkownika pocztą elektroniczną. Jeśli zapłaciłeś już za produkt(y), których nie możemy dostarczyć, zwrócimy Ci pełną kwotę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli tylko część zamówienia nie może zostać dostarczona, a koszt produktów, które jesteśmy w stanie dostarczyć, jest niższy niż 50,00 GBP, zastosowanie będą miały standardowe opłaty za dostawę.

PŁATNOŚCI
Podczas procesu płatności zostaniesz poproszony o podanie szczegółów płatności. Płatności są zarządzane przez Shopify, platformę internetową używaną przez Tharos. Wypełniając dane płatności, użytkownik potwierdza, że używana karta kredytowa lub debetowa należy do niego. Wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wypełnione. Należy pamiętać, że Shopify zbiera i przechowuje informacje o płatnościach za pomocą zaszyfrowanego bezpiecznego mechanizmu płatności i będzie wykorzystywać informacje o płatnościach wyłącznie zgodnie z Polityką prywatności, którą można znaleźć na stronie https://www.shopify.com/legal/privacy.
Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia, ale nie po jego przyjęciu.

Wszystkie płatności kartą podlegają autoryzacji przez wystawcę karty. Przyjmujemy pełną płatność natychmiast za wszystkie produkty.

Wszystkie zamówione produkty pozostaną własnością Tharos do momentu dokonania pełnej płatności i dostarczenia produktów na adres wskazany przez użytkownika. Jeśli płatność nie zostanie otrzymana, a użytkownik otrzymał już zamówione produkty, musi zapłacić za nie lub zwrócić je do nas zgodnie z naszymi instrukcjami zwrotu w takim samym stanie, w jakim je otrzymał i na własny koszt. Jeśli użytkownik nie uczyni tego w ciągu 30 dni od daty anulowania zamówienia, możemy odebrać lub zorganizować odbiór produktów na koszt użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami wszelkich uszkodzeń (lub innych niekorzystnych ingerencji) produktów będących przedmiotem nieopłaconego zamówienia.

DOSTAWA
Dostawa na terenie Wielkiej Brytanii
Dostawa będzie realizowana na adres w Wielkiej Brytanii podany w zamówieniu.
Wartość koszyka jest obliczana z uwzględnieniem wszelkich innych promocji.
Staramy się wysyłać zamówienia z dostawą standardową w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie tego zrobić, skontaktujemy się z Tobą e-mailem i powiadomimy Cię o najbliższej dacie dostawy.

W Wielkiej Brytanii zwroty kosztów dostawy mogą być dokonywane wyłącznie zgodnie z ustawowymi prawami wynikającymi z przepisów Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 i innych obowiązujących przepisów. Podobne prawa mogą obowiązywać w przypadku niektórych dostaw międzynarodowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawowych praw, patrz sekcja "Prawo do anulowania" poniżej i skontaktuj się z lokalnym departamentem ds. standardów handlowych lub centrum porad konsumenckich (na przykład Citizen's Advice Bureau dla klientów z Wielkiej Brytanii).

Dostawa międzynarodowa
Jeśli złożysz zamówienie, które ma zostać dostarczone do lokalizacji innej niż Wielka Brytania, skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o opłatach za przewóz. Jeśli opłaty te nie zostaną zaakceptowane przez użytkownika, zamówienie zostanie anulowane, a wszelkie dokonane płatności zostaną w pełni zwrócone.

Ze względu na ograniczenia celne, prawne, regulacyjne i pewne praktyczne ograniczenia mające zastosowanie do zamówień złożonych w celu dostawy międzynarodowej, nasze produkty mogą nie być dostępne do dostawy do niektórych miejsc poza Wielką Brytanią. Tharos zastrzega sobie prawo do określenia, co może, a co nie może być dostarczone do danego miejsca docelowego.

Płatność
Zakupy będą dokonywane w funtach szterlingach. Międzynarodowi dostawcy kart kredytowych lub banki ustalą kurs wymiany i mogą dodać dodatkową opłatę manipulacyjną lub administracyjną w związku z taką płatnością, którą będą zobowiązani zapłacić posiadacze międzynarodowych kart kredytowych.
Produkty Tharos są sprzedawane na zasadzie dostawy bez cła. Odbiorca może być zobowiązany do uiszczenia cła importowego lub formalnej opłaty celnej przed dostawą lub w momencie dostawy. Dodatkowe podatki, opłaty lub obciążenia mogą mieć zastosowanie zgodnie z lokalnymi przepisami, a klienci są zobowiązani do sprawdzenia tych szczegółów przed złożeniem zamówienia na dostawę międzynarodową.

Opóźnienia
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenie produktów, jeśli opóźnienie lub niedostarczenie jest całkowicie lub częściowo spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą. Dołożymy wszelkich starań, aby informować użytkownika na bieżąco.

PRAWO DO ANULOWANIA
Jeśli użytkownik zawiera z nami umowę jako konsument online, ma prawo do anulowania (zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich (informacje, anulowanie i dodatkowe opłaty) z 2013 r. ("Przepisy")) całości lub części umowy w dowolnym momencie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionych produktów.

Jeśli chcesz anulować zamówiony u nas produkt, pamiętaj, że ustawowe prawo do anulowania umowy zgodnie z Regulaminem nie ma zastosowania do niektórych produktów z plombą higieniczną, w przypadku gdy plomba jest uszkodzona.

Korzystanie z prawado anulowania
Aby skorzystać z prawa do anulowania, musisz poinformować nas o swojej decyzji o anulowaniu umowy na piśmie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówionych towarów, co możesz zrobić, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub na piśmie.


Musisz odpowiednio dbać o towary, gdy jesteś w ich posiadaniu. Użytkownik ma obowiązek odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towary przed upływem 14 dni. Użytkownik będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów do nas. Wszelkie początkowe opłaty za dostawę zostaną uwzględnione w zwrocie po otrzymaniu przez nas całości (nie części) zamówienia na podany poniżej adres. Należy pamiętać, że zwrot opłaty za dostawę będzie odpowiadał wartości standardowej dostawy.

Produkty należy zwracać nieotwarte, w oryginalnym opakowaniu.
Towary należy zwracać na następujący adres:

Muntons PLC
Cedars Maltings,
Stowmarket,
Suffolk IP14 2AG UK

Przetworzymy Twój zwrot w ciągu 14 dni od otrzymania produktu(ów).

W przypadku, gdy dostarczymy produkty stronie trzeciej zgodnie z Twoim zamówieniem, będziesz mógł skorzystać z tego prawa do anulowania tylko wtedy, gdy będziesz mógł zwrócić nam towary.

ZWROTPRODUKTÓW ZAGUBIONYCH LUB USZKODZONYCH W TRANZYCIE
Jeśli zdecydujesz się zwrócić nam jakiekolwiek produkty, czy to w ramach TWOJEGO PRAWA DO ANULOWANIA, nie będziemy odpowiedzialni za ich utratę lub uszkodzenie w transporcie i z tego powodu zalecamy skorzystanie z usługi przesyłki poleconej. Jeśli zwrócone produkty zostaną utracone lub uszkodzone w transporcie, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika (lub niezwrócenia wszelkich kwot związanych z) taką utratą lub uszkodzeniem.


ZAMÓWIENIA SUBSKRYPCJI
Jeśli użytkownik zarejestruje się w usłudze subskrypcji (Subskrypcja), zawrze umowę na [12] miesięcy i jeśli nie anuluje jej w ciągu 14 dni od otrzymania pierwszego zamówienia, jak określono w sekcji "Korzystanie z prawa do anulowania", będzie zobowiązany do dokonania co najmniej 6 miesięcznych płatności. Następnie użytkownik może anulować Subskrypcję za pośrednictwem Konta do 14 dni przed terminem kolejnej płatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z produktów zakupionych od Tharos. Produkt należy stosować zgodnie z zalecaną dawką podaną na opakowaniu.

Wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki i postanowienia (wyraźne lub dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób) w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można racjonalnie przewidzieć, wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży lub w związku z nimi.

Niniejsze wyłączenia podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych zastrzeżeń i wyłączeń będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną naszym zaniedbaniem lub za oszustwo. Ponadto niniejsze Warunki Sprzedaży nie ograniczają ani nie wyłączają żadnej innej odpowiedzialności, której nie wolno nam ograniczać ani wyłączać na mocy obowiązującego prawa.

Cesja i prawa osób trzecich
Możemy okresowo aktualizować lub zmieniać niniejsze Warunki Sprzedaży w celu zachowania zgodności z prawem lub spełnienia naszych zmieniających się wymagań biznesowych bez powiadomienia użytkownika. Wszelkie aktualizacje lub zmiany będą publikowane w Witrynie.

Użytkownik nie może cedować ani podzlecać żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży osobom trzecim, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

Możemy cedować, przenosić lub podzlecać dowolne z naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży osobom trzecim według naszego uznania.

Tylko użytkownik i my będziemy uprawnieni do egzekwowania niniejszych Warunków Sprzedaży. Żadna osoba trzecia nie będzie uprawniona do egzekwowania któregokolwiek z niniejszych Warunków, czy to na mocy Ustawy o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r., czy w inny sposób.

Rozdzielnośćpostanowień
Jeśli którekolwiek z niniejszych Warunków Sprzedaży zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek właściwy sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży pozostaną w pełnej mocy.


Dane kontaktowe:
Tharos Limited
The Elms Courtyard
Bromesberrow
Ledbury
HR8 1RZ

Tel: +44 (0)1531 651230
Email: info@tharos.co.uk