Funguje EquiNectar? Kde je důkaz?

Ben Nedas

Obchodní ředitel

Funguje EquiNectar? Kde je důkaz?

01


Úvod

EquiNectar, vědecky vyvinutý doplněk stravy, je navržen tak, aby zlepšil výživu a střevní mikrobiom koní. Tento blog se zabývá tvrzeními týkajícími se přípravku EquiNectar, poskytuje důkazy a vysvětluje, jak podporuje tyto životně důležité aspekty zdraví koní.

02


EquiNectar zlepšuje výživu

Výživa zahrnuje příjem potravy a její přeměnu na energii a základní živiny nezbytné pro život. Tento proces zahrnuje využití různých živin, jako jsou sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy, minerální látky a objemová krmiva. Cílem přípravku EquiNectar je zlepšit tento proces výživy doplněním trávicích enzymů pro koně. Tyto enzymy mají zásadní význam pro rozklad složek krmiva, čímž usnadňují účinnější vstřebávání živin.

Co jsou trávicí enzymy?

Trávicí enzymy jsou nezbytné pro rozklad potravy přijímané koňmi. Urychlují chemické reakce, které přeměňují živiny na látky vstřebatelné trávicím traktem koně. I když koně tyto enzymy přirozeně produkují, jejich množství nemusí být dostatečné pro dostatečné trávení velkého množství fruktanů (z trávy) nebo škrobu (z trávy, sena nebo krmiva). Zde EquiNectar zasahuje tím, že dodává tyto nezbytné enzymy, čímž podporuje přirozený trávicí proces koně.

03


EquiNectar podporuje zdravý střevní mikrobiom

Střevní mikrobiom je složitý ekosystém v trávicím traktu, který se skládá z mnoha mikroorganismů, jež hrají klíčovou roli ve zdraví, včetně trávení, imunity a metabolismu. Vyvážený střevní mikrobiom je nezbytný pro celkové zdraví a EquiNectar k této rovnováze přispívá tím, že optimalizuje podmínky pro rozvoj prospěšných bakterií. Posílením trávení pomocí enzymů může EquiNectar pomoci zabránit tomu, aby se do zadního střeva dostalo nestrávené krmivo, které může narušit rovnováhu mikrobiomu a vést ke zdravotním problémům.

04


Kde jsou důkazy?

Trávicí enzymy a zdraví koní

Účinnost přidávání trávicích enzymů do krmiva koní je podložena různými studiemi. Bylo prokázáno, že tyto enzymy výrazně zlepšují trávení živin, což může zlepšit celkový zdravotní stav a výkonnost koní.


 • Studie publikovaná v časopise Journal of Equine Veterinary Science [1] poukazuje na pozitivní účinky doplňování enzymů na stravitelnost a vstřebávání živin u koní.
 • Výzkum v časopise Livestock Science [2] ukazuje, jak mohou enzymatické doplňky zlepšit účinnost trávení vlákniny, což je pro zdraví koní zásadní.
 • Další důkazy poskytuje studie v časopise Journal of Equine Veterinary Science [3], která ukazuje, že doplňování enzymů může zlepšit rozklad a vstřebávání škrobu, který je běžnou součástí krmiva koní.

Specifický výzkum EquiNectar

Výzkum zaměřený speciálně na tento doplněk stravy podtrhuje roli EquiNectaru při přidávání prospěšných trávicích enzymů do stravy koní.


 • Studie z časopisu BEVA's Equine Veterinary Journal [4] popisuje výhody EquiNectaru při podpoře zdraví střev a zlepšování účinnosti krmiva.
 • Další studie časopisu Equine Veterinary Journal [5] potvrzuje tato zjištění a zdůrazňuje pozitivní vliv EquiNectaru na střevní mikrobiom a celkovou pohodu koní.
 • Výzkum publikovaný v časopise Integrative Food, Nutrition and Metabolism [6] dále objasňuje roli přípravku EquiNectar při posilování střevního mikrobiomu koní a ukazuje jeho užitečnost při podpoře zdravého trávicího systému.

Další důkazy a probíhající výzkum

Prosím, přidejte si záložku Věda o EquiNectaru a pravidelně kontrolujte aktualizace.

05


Je EquiNectar pro mého koně užitečný?

Vzhledem k předloženým důkazům je EquiNectar cenným doplňkem pro koně, zejména pro ty, kteří mají problémy s trávením nebo nerovnováhou střev. EquiNectar poskytuje základní trávicí enzymy, podporuje účinné vstřebávání živin a podporuje zdravý střevní mikrobiom. Ať už jde o výkonnost, udržení zdraví nebo řešení specifických problémů s trávením, EquiNectar může být prospěšným doplňkem stravy vašeho koně.

06


Odkazy

 1. Mohammadabadi et al (2018) Journal of Equine Veterinary Science - Effect of Natuzyme Enzyme on Fecal Digestion and Fermentation of Wheat Straw and Alfalfa Hay in Arabian Horses (Vliv enzymu Natuzyme na trávení a fermentaci pšeničné slámy a vojtěškového sena u arabských koní)
 2. Murray et al (2018) Livestock Science - The effect of enzyme treatment on the nutritive value of lucerne for equids (Vliv enzymového ošetření na nutriční hodnotu vojtěšky pro koňovité)
 3. Kholif et al (2015) Journal of Equine Veterinary Science - In Vitro Assessment of Fecal Inocula From Horses Fed on High-Fiber Diets With Fibrolytic Enzymes Addition on Gas, Methane, and Carbon Dioxide Productions as Indicators of Hindgut Activity
 4. Proudman et al (2014) Equine Veterinary Journal - Faecal Microbiome of the Thoroughbred Racehorse and Its Response to Dietary Amylase Supplementation (Fekální mikrobiom dostihového koně a jeho reakce na podávání amylázy)
 5. Proudman et al (2014) Equine Veterinary Journal - Characterisation of the faecal metabolome and microbiome of Thoroughbred racehorses (Charakterizace metabolomu a mikrobiomu dostihových koní)
 6. Snalune et al (2019) Integrative Food, Nutrition and Metabolism - Modulation of the equine microbiome by pasture and feed supplements: A metabolomics approach

Tyto důkazy podporují tvrzení o účinnosti přípravku EquiNectar při zlepšování výživy koní a podpoře zdravého střevního mikrobiomu. Zařazení přípravku EquiNectar do výživy koní může významně ovlivnit jejich celkové zdraví a pohodu.