Equine Veterinary Journal - Karakterisering van het fecale metaboloom en microbioom van volbloed renpaarden

Samenvatting

Redenen voor het uitvoeren van het onderzoek: De darmbacteriële gemeenschap van het paard is een belangrijke determinant van de darmgezondheid en de gezondheid van het hele lichaam. Inzicht in de structuur en functie van de bacteriële gemeenschap vormt een belangrijke basis voor studies naar darmgezondheid en -ziekte.

Doelstellingen: Het beschrijven van de fecale bacteriële gemeenschap en vluchtige organische verbindingen (VOC's) van het fecale metaboloom van gezonde volbloed
renpaarden en het karakteriseren van de reacties op voedingssupplementen met amylaserijk moutextract.

Opzet studie: Interventiestudie.

Methoden: Fecale monsters werden non-invasief verzameld voor en 6 weken na suppletie bij 8 volbloed renpaarden in privé-eigendom die actief werden getraind. Het fecale metaboloom werd gekarakteriseerd met behulp van thermische desorptie-gaschromatografie-massaspectrometrie (TD-GC-MS), waarbij de spectrale analyse werd uitgevoerd met behulp van AMDIS en vergeleken met de NIST-database. De fecale microbiota werd taxonomisch beschreven met behulp van foutgecorrigeerde 454 pyrosequencinggegevens van 16S rRNA-genamplicons.

Resultaten: Het fecale metaboloom van onze studiepopulatie werd gedomineerd door organische zuren, alcoholen en ketonen. We identificeerden 81 verschillende VOC's waarvan er slechts 28 aanwezig waren in >50% van de monsters, wat wijst op functionele diversiteit. De fecale VOC-profielen verschilden tussen het eerste en tweede monsternamemoment, waarbij sommige VOC's significant verlaagd waren na suppletie, wat consistent is met een duidelijke respons op amylase-rijk moutextract in de voeding. De fecale microbiota werd gekarakteriseerd als zeer divers; monsters vertoonden een verifieerbare diversiteit in het bereik van 1200-3000 operationele taxonomische eenheden (OTU's) per individu. De gebruikte methoden beschrijven ook hoge niveaus van weinig voorkomende OTU's met een lage abundantie. De structuur van de fecale microbiële gemeenschap bleek anders te zijn na voedingssupplementatie. Er werden verschillen gevonden in verschillende bacteriële taxa met een lage abundantie en er waren ook aanwijzingen voor variatie in de respons tussen paarden.

Conclusies: Het vluchtige fecale metaboloom van volbloed renpaarden wordt gedomineerd door organische zuren, alcoholen en ketonen; deze studie toont aan dat voedingssupplementatie met amylaserijk moutextract het profiel van VOC's aanzienlijk kan veranderen. Het fecale microbioom is zeer divers en wordt gedomineerd door Firmicutes en Bacteroidetes. Kleine maar significante veranderingen in de structuur van de microbiële gemeenschap werden waargenomen na voedingssupplementen. Deze studie beschrijft het fecale metaboloom en microbioom van gezonde volbloed renpaarden, waarmee toekomstige studies naar ziekte en dieetinterventie kunnen worden vergeleken.