Ben Nedas

Commercieel directeur

Darmmicrobiota spelen een rol bij prestaties en welzijn van paarden - studieoverzicht

01


Inleiding

Op het gebied van gezondheid en prestaties van paarden is de rol van darmmicrobiota een belangrijk studiegebied geworden. Het artikel getiteld "Priming voor welzijn: darmmicrobiota is geassocieerd met dressuuromstandigheden en gedrag bij paardenatleten"biedt een uitgebreide verkenning van dit onderwerp. Het doel van de studie was om de relatie tussen darmmicrobiota, paardrijdomstandigheden en het gedrag van paardensporters te onderzoeken. De onderzoekers wilden ontdekken of veranderingen in de darmmicrobiota geassocieerd konden worden met veranderingen in het gedrag en de prestaties van paarden.


Het onderzoek is om verschillende redenen goed opgezet en robuust. Ten eerste maakt het gebruik van een groot cohort van 185 gezonde paarden, wat de statistische kracht en betrouwbaarheid van de bevindingen vergroot. Hoe groter de steekproefomvang, hoe zekerder we kunnen zijn dat de resultaten niet aan toeval te wijten zijn. 


Ten tweede werden de paarden gedurende een periode van acht maanden in vergelijkbare omstandigheden gehouden, waardoor omgevingsvariabelen die de darmmicrobiota zouden kunnen beïnvloeden, kunnen worden gecontroleerd. Hierdoor kan de invloed van specifieke factoren zoals voeding en training nauwkeuriger worden beoordeeld.


Ten derde is het onderzoek getoetst door vakgenoten, wat een kritieke factor is om de kwaliteit en betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek te garanderen. Collegiale toetsing houdt in dat onafhankelijke experts in het veld het onderzoek onderzoeken op methodologie, gegevensanalyse en conclusies. Dit proces helpt ervoor te zorgen dat het onderzoek volgens de hoogste normen wordt uitgevoerd en dat de bevindingen geldig zijn.


Tot slot maakt het onderzoek gebruik van geavanceerde technieken voor het analyseren van de darmmicrobiota, waaronder sequentiebepaling van het 16S rRNA-gen. Dit maakt een gedetailleerd onderzoek mogelijk van de bacteriegemeenschappen in de darm en hoe deze in de loop van de tijd veranderen. 


Samengevat dragen de grote steekproefomvang van het onderzoek, de gecontroleerde omstandigheden, het peer-review proces en de geavanceerde analysetechnieken allemaal bij aan de robuustheid en de geldigheid van de bevindingen. De inzichten uit dit onderzoek kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de manier waarop we paardensporters managen en trainen voor optimale gezondheid en prestaties. 


Vervolgens zal ik ingaan op de specifieke bevindingen van het onderzoek.

02


Bevindingen

De studie leverde verschillende belangrijke bevindingen op die ons inzicht in de relatie tussen darmmicrobiota en paardengedrag en -prestaties verdiepen.


1. Darmmicrobiota en gedrag: De onderzoekers vonden een significante correlatie tussen de samenstelling van de darmmicrobiota en het gedrag van paarden. Paarden met een hogere diversiteit aan darmmicrobiota vertoonden minder stressgerelateerd gedrag. Dit suggereert dat de darmmicrobiota een directe invloed kunnen hebben op het gedrag van paarden, mogelijk via de darm-hersenas. Deze as is een communicatienetwerk dat het centrale zenuwstelsel verbindt met het maagdarmkanaal en dat bemiddeld wordt door de darmmicrobiota. De bevindingen van het onderzoek ondersteunen het bestaan van deze as bij paarden.


2. Ruiteromstandigheden en darmmicrobiota: Uit het onderzoek bleek ook dat de omstandigheden waaronder paarden getraind worden, zoals het type training en het dieet, een significante invloed kunnen hebben op de darmmicrobiota. Paarden die intensiever getraind werden en een zetmeelrijk dieet kregen, hadden een lagere diversiteit van de darmmicrobiota. Deze afname in diversiteit werd in verband gebracht met een toename in stressgerelateerd gedrag. Deze bevindingen benadrukken het belang van voeding en training voor het behoud van een gezonde darmmicrobiota en, in het verlengde daarvan, een gezonde mentale toestand bij paarden.


3. Temporele dynamiek van darmmicrobiota: De onderzoekers ontdekten dat de darmmicrobiota van paarden in de loop van de tijd verandert, waarbij bepaalde bacteriesoorten meer of minder overvloedig aanwezig zijn. Deze veranderingen werden geassocieerd met veranderingen in het gedrag van de paarden, wat de potentiële invloed van darmmicrobiota op paardengedrag verder benadrukt.


4. Melkzuurproducerende bacteriën: Het artikel bespreekt hoe een vezelarm maar zetmeelrijk dieet kan leiden tot een toename van de concentratie amylolytische bacteriën en de relatieve overvloed aan Succinivibrionaceae, die geassocieerd worden met de productie van melkzuur in de darm. Deze verschuiving in de darmmicrobiota bleek samen te hangen met een toename in stressgerelateerd gedrag bij paarden.


Deze bevindingen onderstrepen de complexe wisselwerking tussen darmmicrobiota, voeding, training en gedrag bij paarden. Ze suggereren dat de darmmicrobiota niet slechts een passieve speler is in de gezondheid en prestaties van paarden, maar een actieve deelnemer die kan worden beïnvloed door voeding en training, en op zijn beurt het gedrag kan beïnvloeden. Dit opent nieuwe mogelijkheden om het welzijn en de prestaties van paarden te verbeteren door gerichte interventies gericht op het moduleren van de darmmicrobiota.


In het volgende hoofdstuk bespreek ik de mogelijke implicaties van deze bevindingen en stel ik manieren voor waarop EquiNectar, een supplement met verteringsenzymen, gebruikt zou kunnen worden als strategie om het gedrag en de prestaties van paarden te verbeteren.

03


Conclusie

De bevindingen van het onderzoek bieden veelbelovende mogelijkheden om het welzijn en de prestaties van paarden te verbeteren. Een van deze mogelijkheden zou het strategische gebruik kunnen zijn van supplementen met spijsverteringsenzymen zoals EquiNectar. Dit is hoe EquiNectar gebruikt zou kunnen worden op basis van de bevindingen van het onderzoek:


1. Darmmicrobiota diversiteit bevorderen: Uit het onderzoek bleek dat paarden met een meer diverse darmmicrobiota minder stressgerelateerd gedrag vertoonden. EquiNectar kan deze diversiteit mogelijk helpen bevorderen door enzymen te leveren die helpen bij de vertering van een breed scala aan voedselcomponenten, waardoor een divers scala aan darmbacteriën wordt ondersteund. Onze pilotstudies hebben in de praktijk aangetoond dat Equinectar inderdaad het aantal verschillende soorten bacteriën verhoogt.


2. Het dieet in evenwicht brengen: Uit het onderzoek bleek ook dat een dieet met veel zetmeel gepaard ging met een afname van de diversiteit van de darmmicrobiota en een toename van stressgerelateerd gedrag. EquiNectar zou kunnen helpen de effecten van een dergelijk dieet te compenseren door te helpen bij de vertering van zetmeel, waardoor de invloed op de darmmicrobiota mogelijk wordt verminderd.


3. De melkzuurproductie verminderen: Het artikel vermeldt dat een dieet met veel zetmeel kan leiden tot een toename van bacteriën die melkzuur produceren, wat in verband werd gebracht met stressgerelateerd gedrag. Door te helpen bij de vertering van zetmeel zou EquiNectar de hoeveelheid substraat die beschikbaar is voor deze bacteriën kunnen verminderen, waardoor de productie van melkzuur afneemt.


4. De darm-hersenas ondersteunen: Het onderzoek suggereert dat de darmmicrobiota het gedrag van paarden kan beïnvloeden via de darm-hersenas. Door een gezonde en diverse darmmicrobiota te bevorderen, zou EquiNectar de werking van deze as kunnen ondersteunen, wat leidt tot verbeteringen in gedrag en prestaties. Het is interessant dat toen we keken naar correlaties tussen het op deze manier aanvullen van het dieet van paarden en hun daaropvolgende gedrag, we ontdekten dat paarden rustiger waren op Equinectar.


Het is echter belangrijk op te merken dat, hoewel dit mogelijke manieren zijn waarop EquiNectar kan worden gebruikt, er meer onderzoek nodig is om de effectiviteit ervan te bevestigen. Het is ook belangrijk om rekening te houden met andere factoren die de darmmicrobiota en het gedrag van paarden kunnen beïnvloeden, zoals hun algemene dieet, bewegingsregime en leefomstandigheden.


Concluderend levert het onderzoek bewijs dat de darmmicrobiota een rol speelt in het gedrag en de prestaties van paarden en suggereert het dat het manipuleren van de darmmicrobiota een potentiële strategie zou kunnen zijn om het welzijn en de prestaties van paarden te verbeteren. EquiNectar, als voedingssupplement voor spijsverteringsenzymen, zou mogelijk een sleutelrol kunnen spelen in deze strategie. Dit is echter een complex onderzoeksgebied en er zijn meer onderzoeken nodig om de relatie tussen de darmmicrobiota en paardengedrag volledig te begrijpen en om effectieve strategieën te ontwikkelen voor het manipuleren van de microbiota.

OVER EQUINECTAR

 • BESCHRIJVING
 • MEER INFO
 • HOE TE VOEDEN
BESCHRIJVING

Beschrijving

EquiNectar® is een natuurlijk voedingssupplement waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het:

 • Breng de darmbacteriën van je paard weer in balans
 • Help je paard maximaal te profiteren van zijn voer
 • Verbeter de conditie van je paard


MEER INFO

Meer informatie

EquiNectar® wordt geproduceerd door Tharos Ltd in het Verenigd Koninkrijk. Het is een natuurlijke bron van spijsverteringsenzymen en bevat alleen de volgende ingrediënten:

 • Ons gepatenteerd enzymrijk moutextract
 • Triglyceriden met middellange keten (uit kokosolie)
 • Kaliumsorbaat

Voor meer informatie over de enzymen in EquiNectar® bekijk de ingrediënten en enzymen pagina.

HOE TE VOEDEN

Hoe te voeden

Voeg gewoon EquiNectar® toe aan het dagelijkse voer van je paard en gebruik de tabel om de juiste hoeveelheid te bepalen.

Voor gedetailleerde instructies over hoe EquiNectar te introduceren, lees de uitgebreide Voedingsgids pagina.

REVIEWS

1 gedachte over "Darmmicrobiota spelen een rol bij prestaties en welzijn van paarden - studie review"

 1. Gillian Graham

  Heel erg bedankt voor dit artikel. Ik heb het bewijs met mijn eigen ogen gezien. Het probleem is dat het in gebieden waar geen hooi wordt verbouwd en transport duur is, goedkoper is om krachtvoer te geven en dit wordt steeds populairder en geaccepteerd!

Reacties gesloten.