Den dolda striden: Förståelse för sjukdom i hästens grovtarm

Ben Nedas

Chief Commercial Officer

Den dolda striden: Förståelse för sjukdom i hästens grovtarm

01


Inledning

Hälsan hos en hästs matsmältningssystem är avgörande inom det breda området hästvård. Även om den inte är synlig är baktarmen en viktig del av detta system och kan ha en stor inverkan på hästens prestation, attityd och allmänna hälsa när den är sjuk. Att bibehålla balansen i tarmens mikrobiom är avgörande för hälsan i baktarmen. I den här artikeln diskuteras orsaker, tecken och effekter av sjukdom i baktarmen samt mikrobiomets betydelse för hästens allmänna hälsa.

02


Orsaker till sjukdom i baktarmen

Sjukdomar i hästars baktarm kan bero på olika faktorer, där foderstaten är en viktig bidragande orsak. Snabba förändringar i foderstaten, stärkelserika foder och otillräckligt grovfoderintag kan störa den känsliga balansen i tarmens mikrobiom, vilket leder till acidos i baktarmen. Överanvändning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och antibiotika kan också störa den mikrobiella balansen, vilket gör hästen mottaglig för sjukdomar som kolit och fång.

03


Symtom, subtila tecken och påverkan på prestationen

Hästar som lider av sjukdom i baktarmen kan uppvisa en rad märkbara och osynliga symtom som har en betydande inverkan på djurets fysiska hälsa och beteende. Att känna igen dessa tecken är avgörande för tidig upptäckt och intervention, vilket säkerställer hästens fortsatta hälsa och lycka.


1. Observerbara symptom:

De mest omedelbara tecknen på sjukdom i baktarmen är lös träck, uppblåsthet och obehag i buken. Dessa är tecken på inre obehag och obalanser som stör hästens matsmältningsfunktion. Lös träck beror på en obalans i tarmfloran, vilket påverkar vattenabsorptionen i tjocktarmen, och tillsammans med uppblåsthet kan det leda till allvarligt obehag och kolik.


2. Humör och beteende:

Utöver fysiska symtom kan en häst som lider av sjukdom i baktarmen uppvisa humörsvängningar, irritabilitet och minskad aptit. Obehaget och smärtan kan göra hästen rastlös, ovillig att arbeta och benägen att uppträda aggressivt eller tillbakadraget.


3. Prestationer i arbetet:

Sjukdomen försämrar hästens energinivåer, vilket leder till en försämrad prestation. Hästarna kan uppvisa slöhet, viktminskning och minskad muskeltonus, vilket påverkar deras förmåga att träna och tävla effektivt.


4. Subtila tecken på obehag:

  • Ovilja eller irritabilitet att lyfta upp bakbenen: Detta kan tyda på underliggande buksmärta eller obehag som härrör från baktarmen.
  • Problem med galopp: Hästar kan ha svårt att övergå till eller bibehålla en galopp, visa oregelbundenhet i gången eller brist på drivkraft.
  • Girighet eller irritabilitet vid omvårdnad: Detta tyder på inre besvär, särskilt runt buken.
  • Uppstoppad, obehaglig rörelse: Ett hopknäppt utseende och stela rörelser signalerar obehag i bakre tarmregionen.
  • Kuslighet och överkänslighet för stimuli: Ökad kuslighet eller hyperreaktivitet kan vara tecken på att hästen försöker hantera en inre stressituation.


04


Att vara proaktiv för hästars välbefinnande

Att känna igen både de uppenbara och subtila indikationerna på obehag i baktarmen är det första steget mot att ta itu med potentiella problem med baktarmen. EquiNectar arbetar för att öka medvetenheten och tillhandahålla lösningar för att stödja en optimal matsmältningshälsa. Genom att vara vaksamma och proaktiva kan vi hjälpa våra hästkompisar att trivas och njuta av ett liv i hälsa och lycka.

05


Tarmens mikrobiom: En balansakt

Tarmens mikrobiom, som består av biljoner bakterier, svampar och virus, spelar en avgörande roll för hästens matsmältningshälsa. Dessa mikroorganismer hjälper till att bryta ner maten, absorbera näringsämnen och skydda mot patogener. En obalans i denna mikrobiom - så kallad dysbios - kan leda till en kaskad av hälsoproblem, inklusive sjukdomar i bakre tarmen.


1. Roll i matsmältningen:

Tarmens mikrobiom spelar en viktig roll vid fermentering av fibrösa komponenter i hästens foder, och producerar flyktiga fettsyror (VFA) som är nödvändiga för energi. En störd mikrobiom försämrar denna process, vilket påverkar näringsupptaget och energitillgången.


2. Skydd mot patogener:

Ett balanserat mikrobiom fungerar som en försvarslinje mot skadliga patogener. När den störs får skadliga bakterier möjlighet att frodas, vilket leder till inflammation och sjukdom.


3. Inverkan på immunförsvaret och den allmänna hälsan:

Tarmens mikrobiom påverkar hästens immunförsvar och allmänna hälsa. En balanserad mikrobiom bidrar till ett robust immunförsvar, medan dysbios kan leda till ökad mottaglighet för infektioner och sjukdomar.


06


Kan EquiNectar vara bra för din häst?

Att navigera på vägen mot hästhälsa kräver inte alltid stora gester. Ibland kan en mild följeslagare som EquiNectar göra stor skillnad. EquiNectar är inte ett läkemedel och gör inte anspråk på att behandla eller förebygga sjukdomar, men det är utformat för att spela en stödjande roll i din hästs välbefinnande. Låt oss titta på hur den på ett subtilt sätt kan bidra till din hästs hälsa:


1. Hjälpa till att smälta foder och grovfoder:

EquiNectar är här för att hjälpa din häst att få ut det mesta av varje måltid. Det är formulerat för att underlätta nedbrytningen av stärkelse och fruktaner i gräs eller hö. Detta stöd innebär att baktarmen förses med idealiska substrat, vilket hjälper din häst att bibehålla sin energi och vitalitet.


2. Balansering av mikrobiomet i mellangärdet:

Tänk på ett välbalanserat tarmmikrobiom som en välstämd orkester, där varje medlem spelar sin roll för att upprätthålla harmonin. EquiNectar har som mål att vara en mild dirigent som främjar balansen i baktarmen. Genom att uppmuntra en harmonisk miljö hjälper den nyttiga mikrober att frodas, vilket bidrar till ett stabilt matsmältningsekosystem.


EquiNectar strävar efter att vara en pålitlig följeslagare som försiktigt stödjer din hästs matsmältning. Det handlar om att omfamna naturens visdom och låta den naturliga balansen utvecklas, vilket skapar förutsättningar för din hästs hälsa och harmoni. Så kan EquiNectar vara den mjuka knuff som hjälper din häst att tryggt vandra på vägen mot välbefinnande? Resan fortsätter och varje steg räknas.

07


Slutsats

Att ta itu med och förebygga sjukdomar i bakre tarmen är avgörande för att bibehålla hästens hälsa, humör och prestation. Tarmens mikrobiom är en hörnsten i matsmältningshälsan, och dess balans är avgörande för att skydda mot sjukdomar i bakre tarmen. Teamet på EquiNectar har åtagit sig att utbilda och tillhandahålla lösningar för att upprätthålla optimal matsmältningshälsa hos hästar, vilket säkerställer att de lever lyckliga, friska och högpresterande liv. Genom att förstå tecknen på och orsakerna till sjukdomar i bakre tarmen kan vi bättre skydda våra hästkompisar mot dessa dolda strider inombords.