Fruktany - úvod

Řada druhů trav obsahuje fruktany, což je druh sacharidů. Obsah fruktanů v trávě je nejvyšší, když jsou dny slunečné a noci chladné. Majitelé koní by měli při péči o své koně sledovat obsah fruktanů na pastvině. Níže se krátce podíváme na důvody. 

Schopnost koně trávit fruktany je omezená. Pokud kůň zkonzumuje více fruktanů, než dokáže rozložit, může dojít k malfermentaci v zadním střevě. 

Malfermentace je termín, který se používá k popisu procesu, při němž v zadním střevě koně fermentují nestrávené fruktany nebo škroby. Při tomto procesu vzniká kyselina mléčná a další vedlejší produkty, které mohou být pro koně toxické. 

Analýza koňského mikrobiomu by pravděpodobně ukázala zvýšení počtu bakterií produkujících kyselinu mléčnou a snížení počtu jiných prospěšných bakterií, které jsou důležité pro udržení zdravého trávicího systému. Tato změna mikrobiomu může vést k řadě zažívacích problémů, včetně břišních potíží, úbytku hmotnosti, změny chuti k jídlu a snížení výkonnosti. Pokud tato situace přetrvává, může mít vážné zdravotní následky. 

Zde je několik kroků, které mohou majitelé koní podniknout, aby to zvládli:

  1. Na stravu koně můžete dohlížet a omezit jeho přístup k trávě s vysokým obsahem fruktanů pomocí strategií řízení pastvy, jako je například střídání pastvin.
  2. Ujistěte se, že má váš kůň přístup k čisté a čerstvé vodě.
  3. Změny ve stravě a pohybovém režimu koně je také třeba pečlivě sledovat, protože mohou ovlivnit trávicí systém a zvýšit možnost vzniku poruchy kvašení.
  4. Kromě těchto technik řízení existují doplňky a přísady do krmiva, které mohou podpořit trávicí systém vašeho koně. Příkladem je EquiNectar, který obsahuje fruktanázu, enzym, který štěpí fruktany a usnadňuje tak jejich trávení.
  5. Vzhledem k tomu, že zažívací problémy mohou ovlivnit celkový zdravotní stav, je důležité proaktivně sledovat zdravotní stav koně. Pravidelnými prohlídkami a sledováním změn v chování nebo chuti k jídlu můžete včas odhalit případné problémy a podniknout rychlá opatření.