Nat weer en ondergelopen velden: Aanpassen aan veranderingen in begrazing en dieet

01


Inleiding

In het Verenigd Koninkrijk leidt aanhoudend nat weer vaak tot drassige weiden, waardoor veel paardeneigenaren de leefomstandigheden en het dieet van hun paarden moeten aanpassen. Deze verschuiving van weidegang naar stalomstandigheden, gepaard met veranderingen in routine en dieet, kan de gezondheid van paarden aanzienlijk beïnvloeden, met name wat betreft hun spijsverteringsstelsel.

02


Paarden verstoken van weidegang door nat weer

Het belang van begrazing

Grazen is niet alleen een voedingsactiviteit voor paarden; het is een fundamenteel onderdeel van hun natuurlijke gedrag en draagt bij aan hun fysieke en mentale welzijn. Paarden zijn ontworpen om het grootste deel van de dag te grazen en dit constante foerageren helpt bij het behouden van een gezonde spijsvertering.

Effecten van beroofd grazen

Als paarden geen weidegang krijgen, vooral door plotselinge weersveranderingen, kan dat tot verschillende problemen leiden:

  1. Verminderde fysieke activiteit: Gebrek aan weidegang vermindert hun beweging, wat de darmmotiliteit beïnvloedt.
  2. Emotionele stress: Paarden kunnen stress ervaren door opsluiting en gebrek aan sociale interactie.


03


Verandering van routine leidt tot stress

Routine en paardenwelzijn

Paarden gedijen op routine. Abrupte veranderingen kunnen leiden tot stress, waarvan bekend is dat het een negatief effect heeft op de darmgezondheid. Stress kan het delicate evenwicht van het darmmicrobioom verstoren, wat kan leiden tot maagzweren of koliek.

04


Verandering van dieet leidt tot aanpassing

Aanpassing spijsvertering

Een verandering in dieet, vooral van vers gras naar hooi of bewerkt voer, vereist een aanpassingsperiode voor het spijsverteringsstelsel van het paard. Verschillende soorten voer worden verschillend verteerd en een plotselinge verandering kan de balans van de darmmicrobiota verstoren.


Uitdagingen met seizoensgebonden veevoer

Door nat weer kan het nodig zijn om voer te gebruiken dat niet optimaal is voorbereid of buiten het seizoen valt. Dit voer kan een ander voedingsprofiel hebben of minder goed verteerbaar zijn, waardoor het spijsverteringsstelsel van het paard voor extra uitdagingen komt te staan.


Overgang naar verwerkt voer

Tijdens natte periodes kan het nodig zijn om over te schakelen op zakvoeders (verwerkt voeder) of om de hoeveelheid voeder te verhogen. Deze voeders hebben een andere samenstelling dan vers gras en kunnen het darmmicrobioom beïnvloeden. Ze bevatten vaak een hoger zetmeelgehalte, dat de darmen van paarden van nature niet efficiënt kunnen verwerken. Zelfs als je kiest voor zetmeelarm voer, betekent dit nog steeds een verandering voor het paard, die een aanpassingsperiode vereist.

05


Invloed op het darmmicrobioom

Al deze factoren - stress, veranderingen in de voeding en verminderde lichamelijke activiteit - kunnen het delicate evenwicht van het darmmicrobioom verstoren. Deze verstoring kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen zoals koliek, diarree en een verminderde opname van voedingsstoffen.

06


De rol van EquiNectar in de ondersteuning van de darmgezondheid van paarden

Spijsverteringsenzymen van EquiNectar

EquiNectar, een supplement voor de spijsvertering, kan in deze situaties bijzonder nuttig zijn. Het levert essentiële spijsverteringsenzymen (amylase, fructanase, fytase, xylanase, cellulase en betaglucanase) die de vertering van zetmeel en vezels in de dunne darm ondersteunen, waardoor het risico dat onverteerd zetmeel en fructanen in de achterdarm terechtkomen, afneemt.

Het darmmicrobioom in stand houden

EquiNectar helpt ook bij het onderhouden en optimaliseren van het microbioom van de achterdarm. Een goed uitgebalanceerd microbioom is essentieel voor een optimale gezondheid en welzijn.

07


Conclusie

Het natte weer in het Verenigd Koninkrijk stelt paardeneigenaren voor verschillende uitdagingen, vooral wat betreft het dieet en de routine van hun paarden. Het is cruciaal om de impact van deze veranderingen op de darmgezondheid van paarden te begrijpen. Supplementen zoals EquiNectar kunnen een ondersteunende rol spelen bij het vergemakkelijken van deze overgangen en het behouden van een gezond darmmicrobioom.