Effekten av att ge hästar en fiberrik diet med eller utan tillskott av exogena fibrolytiska enzymer på näringsupptag, blodkemi, antal koliforma bakterier i avföringen och in vitro-fermentering i avföringen

En studie av användningen av exogena enzymer och deras effekter på matsmältning, blodkemi, antal fekala kolibakterier och in vitro-fermentering av fekalier.

Resultaten visar att xylanas, cellulas eller en blandning av xylanas och cellulas har en inverkan på matsmältningen och mikrobiomet i baktarmen.

Se hela studien som publicerades i Journal of Equine Veterinary Science