IFNM - Modulering av hästens mikrobiom genom bete och fodertillskott: En metabolomikbaserad metod

Inledning av Dr Rosemary Waring

Vi genomförde denna studie på Redwings Horse Sanctuary. Studien var utformad för att undersöka effekten på hästens mikrobiom av att låta hästar beta nytt gräs och för att avgöra om ett tillskott med ett enzymrikt maltextrakt (kommersiellt tillgängligt som EquiNectar) skulle förändra resultatet. Hästar som flyttas till betesmarker med nytt gräs är mer mottagliga för fång. Detta tros åtminstone delvis bero på förändringar i tarmens mikrobiom, som är mycket känsligt för förändringar i kosten.

Nytt gräs innehåller fruktaner, långkedjiga polymerer av fruktos, och dessa metaboliseras inte lätt av enzymer i övre delen av tarmen. Istället används fruktanerna av vissa av bakterierna i den bakre delen av tarmen för att tillföra energi. Detta resulterar i en förökning av bakterier som genererar giftiga föreningar som gör tarmväggen mer genomtränglig. Eftersom EquiNectar innehåller en rad enzymer, inklusive fruktanaser, som bryter ner fruktaner, skulle det i teorin kunna minska eventuella effekter av att äta nytt gräs. I studien delades 45 hästar, som alla var före detta fritidshästar, upp i två grupper, kontroller (C, 21) och behandlade (D, 24). Träckprover samlades in och de flyktiga metaboliterna, som härrör från tarmens mikrobiom, bestämdes. De 2 grupperna skiljde sig inte signifikant från varandra i början av experimentet. Efter 6 veckor skilde sig resultaten för C- och D-grupperna både från varandra och från resultaten i början av försöket. Detta visade att utfodring av hästar med nytt gräs, som man hade misstänkt, förändrar tarmens mikrobiom.

Profilen för flyktiga metaboliter från grupp D skilde sig från den i grupp C, vilket visar att enzymerna i ERME hade brutit ner kolhydratpolymererna i den nya gräsdieten. Dessutom var metaboliterna från grupp D mer lika de från början av experimentet än de från grupp C, där större variation hittades. Detta visade att tillskott med EquiNectar minskade effekterna av en förändring i foderstaten. Eftersom en förändrad diet är en känd riskfaktor för magproblem hos hästar, inklusive kolik, kan EquiNectar bidra till att stabilisera tarmmikrobiomet och därmed minska dysfunktionen.

Abstrakt

VOC (flyktiga organiska föreningar) i träck jämfördes hos hästar och ponnyer före och efter 6 veckor på vårbete och med och utan ett kosttillskott (ERME). Te-tillskottet härrörde från mältat korn och innehöll enzymer som bryter ner komplexa kolhydrater, inklusive amylas, maltas, glukanaser och fruktanaser. VOC i träckprover analyserades med hjälp av SIFT-MS (selected ion flow tube mass spectrometry) och resultaten visade att träckens mikrobiom förändrades på olika sätt både av utfodring på vårbete och av kosttillskottet. Sammansättningen av hästens tarmmikrobiom (EGM) är därför potentiellt en återspegling av kostens beståndsdelar, både bete och kosttillskott; alla metabolomiska tillvägagångssätt bör ta hänsyn till detta eftersom EGM kan ha modulerande effekter på fysiologiska parametrar som diabetes och fetma.