EMS

Förståelse för grässorter: konsekvenser för hästars smältbarhet och sockerinnehåll

Vid skötsel av betesmarker för hästar är valet av gräsarter avgörande på grund av varierande smältbarhet och sockerinnehåll, vilket kan ha en betydande inverkan på hästens hälsa. Den här bloggen handlar om olika europeiska grässorter och fokuserar särskilt på de problem som är förknippade med råggräs, ett vanligt betesval som är långt ifrån idealiskt för hästar.

Förståelse för grässorter: konsekvenser för hästens smältbarhet och sockerinnehåll Läs mer "

För- och nackdelar med att utfodra med hösilage

Hösilage för hästar: En djupgående guide

Haylage är ett specialpreparerat grovfoder med en hög torrsubstanshalt på över 40 %, vilket gör det till ett föredraget val för hästar och olika lantbruksdjur. Produktionen fokuserar på att uppnå en minimal torrsubstanshalt för att säkerställa ett lägre beroende av fermentering för konservering, vilket minimerar risken för Clostridia-kontaminering.

Hösilage för hästar: En djupgående guide Läs mer "