Skötsel av din EquiNectar

Inledning:

EquiNectar, som tillverkas av en handfull naturliga ingredienser, är ett bevis på naturens välvilja mot hästars hälsa. Dess okomplicerade formel, som består av enzymrikt maltextrakt, triglycerider med medelhög kedja och en minimal mängd kaliumsorbat som konserveringsmedel, kräver omsorg för att bevara dess inneboende goda egenskaper. Här är en kortfattad guide som hjälper dig att maximera fördelarna med EquiNectar för din häst.

1. Användning efter datum:

EquiNectar har ett bäst före-datum på 12 månader från tillverkningstillfället och rekommenderas att användas inom 8 veckor efter öppnandet. Övervakning av öppningsdatumet hjälper till att utnyttja produkten vid dess högsta effektivitet.

2. Sterilisering före användning:

För att EquiNectar ska behålla sin naturliga renhet ska oöppnade fat rengöras utvändigt och doseringspumpen steriliseras före användning. Sterilisering med en lösning som består av en enkel och lättåtkomlig steriliseringstablett (t.ex. Milton) och vatten, där pumpen först sänks ned och lösningen sedan spolas igenom, är effektivt. Denna försiktighetsåtgärd bidrar till att förhindra kontaminering och bibehålla produktens kvalitet. Denna process bör utföras vid byte av pump till varje nyöppnat fat.

3. Handhygien:

Rena händer är viktigt vid hantering av EquiNectar. Detta enkla förfarande spelar en avgörande roll för att bevara integriteten hos denna naturliga formulering.

4. Riktlinjer för lagring:

Förvara EquiNectar svalt, under 20°C, och skyddat från direkt solljus. Det är viktigt att hålla temperaturen konstant; varierande förhållanden kan påverka produktens naturliga sammansättning och effektivitet.

5. Begränsning av exponeringen för mögelsporer:

Eftersom EquiNectar vanligtvis förvaras nära hästar och runt halm och hö är det viktigt att minimera dess exponering för mögelsporer som finns i dessa miljöer. Detta bidrar till att bevara produktens kvalitet. Förvara om möjligt din EquiNectar ovanför marken. Om du märker att tunnan blir dammig, rengör den.

6. Regelbundna kontroller:

Inspektera EquiNectar regelbundet för tecken på förändringar eller förstörelse. Avbryt användningen och byt ut produkten om några ovanliga egenskaper som lukt, färgförändring eller mögeltillväxt observeras.

7. Att följa rekommendationer:

Att följa rekommenderade doser och scheman är avgörande för att optimera de naturliga fördelarna med EquiNectar. Om du har några frågor eller funderingar finns vårt team tillgängligt för att hjälpa dig.

Slutsats:

EquiNectar, med sina enkla och naturliga ingredienser, erbjuder en mängd fördelar för din häst. Genom att följa denna praktiska skötselguide kan du säkerställa produktens livslängd och styrka, vilket bidrar till ett långvarigt välbefinnande för din hästkompis. Omfamna naturens godhet med EquiNectar!