Equine Veterinary Journal - Mají koně syndrom dráždivého tračníku?

Abstrakt

Syndrom dráždivého tračníku u člověka není jedinou jednotkou, ale má několik příčin. Jedna z nejčastějších forem je podobná kolice a laminitidě u koní. Nestrávené zbytky potravy mohou z tenkého střeva přecházet do tlustého střeva, kde bakteriální fermentací vznikají chemické látky, které vedou k onemocnění. U koní mohou být následky katastrofální, ale u zdravého člověka nemusí být taková malabsorpce škodlivá. Po událostech, jako je bakteriální gastroenteritida nebo léčba antibiotiky, může vzniknout nerovnováha mikroflóry tlustého střeva s přemnožením fakultativních anaerobů, což vede k malfermentaci a IBS. Není známo, zda se takovéto jemné změny mohou vyskytovat i v mikroflóře koní, kteří jsou náchylní ke kolice a laminitidě. Metabolomické studie moči a trusu mohou být vhodnou cestou k identifikaci takových změn ve střevech koní, a tak pomoci přesněji identifikovat ohrožené jedince a poskytnout možnosti pro vývoj lepší léčby.