Equine Veterinary Journal - Czy konie chorują na zespół jelita drażliwego?

Streszczenie

Zespół jelita drażliwego u ludzi nie jest pojedynczą jednostką chorobową, ale ma kilka przyczyn. Jedna z najczęstszych form jest podobna do kolki i ochwatu u koni. Niestrawione resztki pokarmu mogą przedostać się z jelita cienkiego do okrężnicy, gdzie fermentacja bakteryjna wytwarza substancje chemiczne prowadzące do choroby. U koni konsekwencje mogą być katastrofalne, ale u zdrowego człowieka takie zaburzenia wchłaniania mogą nie być szkodliwe. Po zdarzeniach takich jak bakteryjne zapalenie żołądka i jelit lub leczenie antybiotykami może dojść do zaburzenia równowagi mikroflory okrężnicy z przerostem fakultatywnych beztlenowców, co prowadzi do nieprawidłowej fermentacji i IBS. Nie wiadomo, czy takie subtelne zmiany mogą również występować w mikroflorze koni, które są podatne na kolkę i ochwat. Badania metabolomiczne moczu i kału mogą stanowić odpowiedni sposób na identyfikację takich zmian w jelitach koni, a tym samym pomóc w dokładniejszej identyfikacji osób zagrożonych i zapewnić możliwości rozwoju lepszego leczenia.