Equine Veterinary Journal - Får hästar irritabel tarm?

Abstrakt

Irritabel tarm hos människa är inte en enskild sjukdom utan har flera orsaker. En av de vanligaste formerna har likheter med kolik och fång hos hästar. Osmälta matrester kan passera från tunntarmen till tjocktarmen där bakteriell jäsning producerar kemikalier som leder till sjukdom. Hos hästar kan konsekvenserna bli katastrofala, men hos friska människor är sådan malabsorption kanske inte skadlig. Efter händelser som bakteriell gastroenterit eller antibiotikabehandling kan det uppstå en obalans i kolonens mikroflora med överväxt av fakultativa anaerober, vilket leder till malfermentering och IBS. Det är inte känt om sådana subtila förändringar också kan förekomma i mikrofloran hos hästar som är känsliga för kolik och fång. Metabolomstudier av urin och träck kan vara en lämplig väg framåt för att identifiera sådana förändringar i hästens tarm och därmed bidra till att mer exakt identifiera riskgrupper och skapa möjligheter för utveckling av förbättrad behandling.