Elektrolyty pro koně

Hluboký ponor do elektrolytů pro koně

Ben Nedas

Obchodní ředitel

Elektrolyty pro koně

01


Co jsou elektrolyty pro koně?

Elektrolyty jsou základní minerály, které hrají klíčovou roli při udržování fyziologické rovnováhy u koní. Tyto minerály, včetně sodíku, draslíku, chloridů, vápníku a hořčíku, jsou klíčové pro řadu tělesných funkcí. Jsou důležité zejména pro regulaci nervových a svalových funkcí, vyrovnávání hladiny tekutin a podporu správné hydratace.

Sodík a chloridy: Sodík a chlorid jsou základními složkami kuchyňské soli. Jsou životně důležité pro rovnováhu tekutin a funkci nervů. Koně ztrácejí sodík a chloridy především potem, zejména při intenzivním cvičení nebo v horkém počasí. Je nezbytné tyto ztracené elektrolyty nahradit, aby se zabránilo dehydrataci a udržely se normální tělesné funkce.

Draslík: Tento minerál má zásadní význam pro funkci svalů a je hlavním elektrolytem, který se nachází v buňkách koně. Draslík je nezbytný pro normální svalové kontrakce a funkci srdce. Jeho nedostatek může vést ke svalové slabosti nebo poruchám, jako je hyponatrémie.

Vápník a hořčík: Tyto elektrolyty jsou důležité pro funkci svalů a zdraví kostí. Vápník hraje zásadní roli při svalových kontrakcích a nervové signalizaci, zatímco hořčík je klíčový pro svalovou relaxaci. Nerovnováha v hladinách vápníku a hořčíku může vést ke svalovým křečím a spasmům.

Elektrolyty se ztrácejí močí, stolicí a zejména potem. Koně se potí častěji než mnoho jiných zvířat, takže jsou náchylnější k nerovnováze elektrolytů, zejména v období vysoké fyzické aktivity nebo horka. Je důležité si uvědomit, že i když se elektrolyty během pocení ztrácejí, koncentrace elektrolytů v potu je nižší než v krvi. To znamená, že nadměrné pocení může vést ke zvýšené koncentraci elektrolytů v těle, což je stav známý jako hypernatrémie.

K udržení rovnováhy elektrolytů potřebují koně přístup k vyvážené stravě a dostatek čerstvé vody. V některých případech, zejména u koní, kteří se věnují náročné fyzické zátěži, nebo u koní žijících v horkém podnebí, může být nezbytné doplnění elektrolytů. Tyto doplňky jsou vytvořeny tak, aby nahradily elektrolyty ztracené potem, a měly by být používány pod vedením veterinárního lékaře nebo odborníka na výživu koní, aby bylo zajištěno, že potřeby koně jsou splněny, aniž by došlo k nerovnováze.

02


Proč bych měl používat elektrolyty pro svého koně?

Používání elektrolytů u koní je nejen prospěšné, ale často i nezbytné pro udržení zdraví a optimální výkonnosti. Zde je několik důvodů, proč může být zařazení elektrolytů do režimu koně zásadní:

1. Zotavení a výkonnost během cvičení: Během cvičení koně ztrácejí značné množství elektrolytů potem. Tato ztráta může zhoršit funkci svalů a snížit vytrvalost, což ovlivňuje výkonnost. Doplněním těchto ztracených elektrolytů pomůžete koni udržet funkci svalů a účinněji se zotavit po cvičení.

2. Prevence dehydratace: Elektrolyty hrají klíčovou roli v regulaci rovnováhy tekutin. Když koně ztrácejí elektrolyty, ztrácejí také schopnost účinně vyrovnávat tekutiny, což vede k dehydrataci. Poskytování elektrolytů, zejména v horkém počasí nebo v období silného pocení, pomáhá udržovat hladinu hydratace, která je pro celkové zdraví nezbytná.

3. Podpora zdravé funkce nervů: Elektrolyty mají zásadní význam pro správnou funkci nervů. Nerovnováha může vést k neurologickým problémům, od mírných změn chování až po závažné stavy, jako je syndrom únavy, kdy kůň trpí silnými svalovými křečemi a ztuhlostí.

4. Zvýšení příjmu krmiva a vody: Elektrolyty mohou stimulovat žízeň a povzbuzovat koně, aby pili více vody, což je prospěšné pro prevenci dehydratace. Kromě toho mohou také zlepšit chutnost krmiva, a tím podpořit jeho lepší příjem.

5. Pomoc ve stresových situacích: Situace, jako je cestování na dlouhé vzdálenosti, vysoce intenzivní trénink nebo změny prostředí, mohou způsobit stres koňského organismu. Elektrolyty mohou koně v těchto situacích podpořit tím, že udržují správnou fyziologickou rovnováhu.

6. Podpora koní s omezenou dietou: Koně s omezenou stravou, zejména s omezeným přístupem k čerstvé pastvě, nemusí dostávat dostatečné množství elektrolytů. Doplňky stravy mohou pomoci tento nutriční deficit zaplnit.

7. Náprava nerovnováhy elektrolytů: Některé zdravotní potíže nebo nedostatečná strava mohou vést k nerovnováze elektrolytů. Doplnění elektrolytů může tyto nerovnováhy korigovat a pomoci předejít komplikacím s nimi spojeným..

04


Jaký je správný poměr elektrolytů, které se mají koni podávat?

Určení správného poměru elektrolytů, které je třeba koni podávat, je zásadní pro udržení jeho zdraví a výkonnosti. Přesné požadavky se mohou lišit v závislosti na několika faktorech, jako je velikost koně, strava, pracovní zátěž a podmínky prostředí. Zde jsou uvedeny klíčové úvahy pro dosažení správné rovnováhy:

1. Pochopení individuálních potřeb: Každý kůň má jedinečné potřeby elektrolytů v závislosti na úrovni aktivity, rychlosti pocení, stravě a podmínkách prostředí. Například kůň při náročném tréninku nebo v horkém podnebí bude mít vyšší potřebu elektrolytů ve srovnání s koněm s lehkou pohybovou rutinou v chladnějších podmínkách.

2. Vyvážené elektrolytové doplňky: V ideálním případě by měly elektrolytové doplňky kopírovat podíl elektrolytů ztracených v potu koně. To obvykle zahrnuje vyšší množství sodíku a chloridu, dále draslíku a menší množství vápníku a hořčíku. Je důležité vybrat doplněk, který nabízí tento vyvážený poměr.

3. Vyhněte se nadměrné suplementaci: Zatímco nedostatek elektrolytů může být škodlivý, nadměrná suplementace může také vést k nerovnováze a zdravotním problémům. Například nadměrné množství sodíku může vést k dehydrataci, pokud není zajištěn dostatečný příjem vody. Klíčem k úspěchu je doplňování na základě skutečných potřeb koně, nikoliv na základě pevně stanovené rutiny.

05


Mám obavy o hydrataci svého koně. Jaké další kroky mohu podniknout?

Zajištění dostatečné hydratace koní má zásadní význam pro jejich zdraví a pohodu. Zde je několik strategií, jak povzbudit koně k pití většího množství vody, včetně použití přípravku EquiNectar:

1. Přidejte EquiNectar do vody. Jedním z účinných způsobů, jak koně přimět, aby více pili, je přidat jim do vody EquiNectar. Zákazníci uvádějí, že jejich koně si po přidání EquiNectaru obzvláště oblíbili jeho chuť, což vede ke zvýšené spotřebě vody. EquiNectar jako doplněk stravy nejenže zvyšuje chutnost vody, ale také napomáhá trávení, čímž poskytuje dvojí výhodu.

2. Dodávejte čistou a čerstvou vodu: Zajistěte, aby byla vždy k dispozici čistá a čerstvá voda. Koně budou častěji pít, když bude voda čerstvá a bez nečistot. Pravidelně čistěte koryta a vědra na vodu, abyste udrželi čistotu a čerstvost.

3. Sledujte teplotu vody: Extrémní teploty vody mohou být pro koně nepříjemné. V létě se snažte zajistit chladnou vodu a v zimě může mírně ohřátá voda podpořit pití. Vyhněte se ledové vodě, zejména po cvičení.

4. Nabídněte vlhké krmivo: Zvyšte příjem vody v potravě nabídkou vlhkého krmiva. Namočené seno, senáž nebo řepné řízky mohou výrazně zvýšit příjem vody a také poskytnout hydrataci ve formě, která může být pro koně atraktivnější.

5. Časté, malé porce jídla: Pravidelný pitný režim pomáhá udržovat malé a časté krmení. Velké dávky, zejména suchého krmiva, mohou vést ke snížení příjmu vody a potenciálně zvýšit riziko dehydratace.

6. Školení a rutina: Koně jsou zvyklí. Výcvik pití z kbelíku během cestování nebo v neznámém prostředí může být prospěšný. Zavedení rutiny, která zahrnuje pravidelné příležitosti k pití, může také podpořit konzistentnější příjem vody.

7. Sledujte změny: Sledujte pitný režim koně. Změny mohou naznačovat zdravotní problémy, například problémy se zuby nebo onemocnění, které mohou vyžadovat veterinární péči.