Wykorzystanie mocy mikrobiomu jelitowego koni dla optymalnego zdrowia i wydajności

Ben Nedas

Dyrektor ds. handlowych

Wykorzystanie mocy mikrobiomu jelitowego koni dla optymalnego zdrowia i wydajności

01


Wprowadzenie: nowa granica w zdrowiu koni

Mikrobiom jelitowy, złożona i dynamiczna społeczność mikroorganizmów, odgrywa kluczową rolę w ogólnym zdrowiu i funkcjonalności gospodarza. U koni zrozumienie mikrobiomu jelitowego stało się kluczowym aspektem nauk weterynaryjnych, a badania podkreślają jego wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na wydajność, zachowanie i samopoczucie emocjonalne. Niniejszy blog ma na celu omówienie mikrobiomu jelitowego koni i dostarczenie praktycznych informacji dla właścicieli koni w celu optymalizacji ich strategii zarządzania.

02


Związek między zdrowiem jelit a wydajnością

Ostatnie badania wykazały wyraźny związek między składem mikrobiomu koni a ich możliwościami fizycznymi, szczególnie w zakresie wydolności sercowo-naczyniowej. Na przykład badania Li i wsp. (2023) oraz Mach i wsp. (2022) wykazały, że zrównoważony i zróżnicowany mikrobiom jelitowy może znacznie poprawić wyniki sportowe, szczególnie u koni rajdowych [1][2]. Wynika to z roli mikrobiomu w skutecznym wchłanianiu składników odżywczych i zdrowiu metabolicznym, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania energii i wytrzymałości u koni wyczynowych.

03


Wpływ diety na mikrobiom jelitowy

Dieta koni odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu mikrobiomu jelitowego. Zmiany w diecie mogą prowadzić do znaczących zmian w populacji drobnoustrojów, wpływając na wszystko, od strawności składników odżywczych po odpowiedź immunologiczną [4]. Na przykład poziom lignifikacji paszy (ilość tkanki drzewnej w roślinie) może zmienić skład bakteryjny jelit, wpływając na to, jak dobrze wykorzystywane są składniki odżywcze w diecie. Istotne jest, aby właściciele koni brali pod uwagę indywidualny mikrobiom konia podczas projektowania planów żywieniowych, ponieważ każdy koń może wymagać nieco innych strategii żywieniowych, aby dobrze się rozwijać.

04


Czynniki środowiskowe i czynniki związane z zarządzaniem

Środowisko życia i codzienne zarządzanie końmi również wpływają na mikrobiom jelitowy. Badania, takie jak te przeprowadzone przez Tavenner et al. (2020), sugerują, że konie żyjące w warunkach półdzikich mogą mieć bardziej "naturalny" i potencjalnie zdrowszy mikrobiom w porównaniu do tych w warunkach konwencjonalnych [7]. Badania te podkreślają znaczenie rozważenia, w jaki sposób czynniki takie jak zakwaterowanie, ćwiczenia i interakcje społeczne mogą wpływać na zdrowie jelit, a co za tym idzie, na ogólny stan zdrowia i zachowanie konia.

05


Szersze implikacje dla nastroju i zachowania

Wpływ mikrobiomu jelitowego wykracza poza zdrowie fizyczne, wpływając na samopoczucie psychiczne poprzez oś jelitowo-mózgową. Połączenie to obejmuje dwukierunkową sieć komunikacyjną, która łączy emocjonalne i poznawcze ośrodki mózgu z peryferyjnymi funkcjami jelit. Badania na ludziach i innych zwierzętach wykazały, że zmiany w mikrobiomie jelitowym mogą wpływać na produkcję neuroprzekaźników i hormonów, wpływając na nastrój i zachowanie [8][9][10][11][12][13]. Odkrycia te są bardzo istotne dla właścicieli koni, ponieważ sugerują, że zarządzanie mikrobiomem jelitowym może pomóc złagodzić stres, poprawić nastrój i poprawić funkcje poznawcze u koni.

06


Czy EquiNectar jest przydatny dla mojego konia?

Biorąc pod uwagę skomplikowany związek między dietą, zdrowiem jelit i mikrobiomem, EquiNectar może być cennym dodatkiem do diety konia. EquiNectar nie jest prebiotykiem ani probiotykiem, ale suplementem dostarczającym niezbędnych enzymów trawiennych, takich jak amylaza, fruktanaza, fitaza, ksylanaza, celulaza i beta glukanaza. Enzymy te pomagają rozkładać skrobie, fruktany i inne składniki paszy w jelicie cienkim, zapobiegając przedostawaniu się niestrawionych cząstek do jelita tylnego, gdzie mogłyby zakłócić równowagę mikrobiologiczną. Zwiększając wydajność trawienia, EquiNectar pomaga zoptymalizować mikrobiom jelitowy, potencjalnie poprawiając wchłanianie składników odżywczych, wydajność i stabilność nastroju u koni.

07


Wniosek: zmiana paradygmatu w opiece nad końmi

Pojawiające się badania nad mikrobiomem jelitowym koni oferują głęboki wgląd w to, jak mikroorganizmy wpływają na zdrowie, zachowanie i wydajność. Włączając te odkrycia do codziennych praktyk zarządzania, właściciele koni mogą znacznie poprawić samopoczucie swoich koni. W miarę jak dowiadujemy się coraz więcej o jelitach koni, wydaje się, że istnieje wiele sposobów, w jakie można wykorzystać żywienie i środowisko, aby pomóc.

Referencje

[1] C. Li, X. Li, R. Guo, W. Ni, K. Liu, Z. Liuet al., "Expanded catalogue of metagenome-assembled genomes reveals resistome characteristics and athletic performance-associated microbes in horse", Microbiome, vol. 11, nr 1, 2023. https://doi.org/10.1186/s40168-022-01448-z.

[2] N. Mach, C. Midoux, S. Leclercq, S. Pennarun, L. Moyec, O. Ruéet al., "Mining the equine gut metagenome: poorly-characterized taxa associated with cardiovascular fitness in endurance athletes", Communications Biology, vol. 5, nr 1, 2022. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03977-7.

[3] S. Narváez, "Improved equine fecal microbiome characterization using target enrichment by hybridization capture", Animals, vol. 14, no. 3, s. 445, 2024. https://doi.org/10.3390/ani14030445

[4] A. Gomez, A. Sharma, A. Grev i K. Martinson, "Mikrobiom jelit konia reaguje w wysoce zindywidualizowany sposób na lignifikację paszy", 2020. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-27270/v1.

[5] A. Biddle, J. Tomb, & Z. Fan, "Microbiome and blood analyte differences point to community and metabolic signatures in lean and obese horses", Frontiers in Veterinary Science, vol. 5, 2018. https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00225

[6] R. Gilroy, A. Ray, E. Adriaenssens, A. Oren, D. Baker, R. Ragioneet al., "Metagenomic investigation of the equine faecal microbiome reveals extensive taxonomic diversity", Peerj, vol. 10, s. e13084, 2022. https://doi.org/10.7717/peerj.13084.

[7] M. Tavenner, S. McDonnell, & A. Biddle, "Development of equine hindgut microbiome in semi-feral and domestic conventionally-managed foals", 2020. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-53473/v1

[8] T. Bear, J. Dalziel, J. Coad, N. Roy, C. Butts i P. Gopal, "The microbiome-gut-brain axis and resilience to developing anxiety or depression under stress", Microorganisms, vol. 9, no. 4, p. 723, 2021. https://doi.org/10.3390/microorganisms9040723

[9] S. Flowers, K. Ward, & C. Clark, "The gut microbiome in bipolar disorder and pharmacotherapy management", Neuropsychobiology, vol. 79, nr 1, s. 43-49, 2019. https://doi.org/10.1159/000504496

[10] I. Koutromanos, "Gut microbiome in alcohol use disorder: implications for health outcomes and therapeutic strategies-a literature review", World Journal of Methodology, vol. 14, nr 1, 2024. https://doi.org/10.5662/wjm.v14.i1.88519.

[11] L. Vitetta, M. Bambling i E. Strodl, "Probiotyki i metabolity bakterii komensalnych wywołują zmiany epigenetyczne w jelitach i wpływają na korzystne dyspozycje nastroju", Microorganisms, vol. 11, no. 5, p. 1334, 2023. https://doi.org/10.3390/microorganisms11051334

[12] S. Mörkl, M. Butler, & S. Lackner, "Advances in the gut microbiome and mood disorders", Current Opinion in Psychiatry, vol. 36, nr 1, s. 1-7, 2023. https://doi.org/10.1097/yco.0000000000000829.

[13] A. Ameen, "Dysfunction of the gut microbiome and its onset progression of chronic and mental health disorders", PJMHS, vol. 17, no. 5, s. 425-429, 2023. https://doi.org/10.53350/pjmhs2023175425

O EQUINECTAR

  • OPIS
  • WIĘCEJ INFORMACJI
  • JAK KARMIĆ
OPIS

Opis

EquiNectar® to naturalny suplement paszowy, którego działanie zostało naukowo udowodnione:

  • Przywróć równowagę bakterii jelitowych konia
  • Pomóż swojemu koniowi zmaksymalizować korzyści płynące z paszy
  • Popraw kondycję swojego konia


WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji

EquiNectar® jest produkowany przez firmę Tharos Ltd w Wielkiej Brytanii. Jest naturalnym źródłem enzymów trawiennych i zawiera wyłącznie następujące składniki:

  • Nasz opatentowany ekstrakt słodowy bogaty w enzymy
  • Trójglicerydy średniołańcuchowe (z oleju kokosowego)
  • Sorbinian potasu

Aby uzyskać więcej informacji na temat enzymów EquiNectar® można znaleźć na stronie składniki i enzymy strona.

JAK KARMIĆ

Jak karmić

Wystarczy dodać EquiNectar® do codziennej paszy konia, korzystając z tabeli dawkowania, aby określić prawidłową ilość.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wprowadzania preparatu EquiNectar, zapoznaj się z kompleksowym Przewodnik karmienia strona.

RECENZJE