Utnyttja kraften i hästens tarmmikrobiom för optimal hälsa och prestation

Ben Nedas

Chief Commercial Officer

Utnyttja kraften i hästens tarmmikrobiom för optimal hälsa och prestation

01


Introduktion: en ny gräns inom hästhälsa

Tarmmikrobiomet, en komplex och dynamisk samling mikroorganismer, spelar en avgörande roll för värdens allmänna hälsa och funktionalitet. Hos hästar har förståelsen av tarmmikrobiomet blivit en central aspekt av veterinärvetenskapen, och forskningen visar att det inte bara påverkar den fysiska hälsan utan även prestation, beteende och känslomässigt välbefinnande. Denna blogg syftar till att diskutera hästens tarmmikrobiom och ge hästägare praktiska insikter för att optimera sina hanteringsstrategier.

02


Sambandet mellan tarmhälsa och prestation

Nya studier har identifierat ett tydligt samband mellan hästars mikrobiomsammansättning och deras fysiska kapacitet, särskilt när det gäller kardiovaskulär kondition. Till exempel har forskning av Li et al (2023) och Mach et al (2022) visat att ett balanserat och mångsidigt tarmmikrobiom kan förbättra den atletiska prestationen avsevärt, särskilt hos uthållighetshästar [1][2]. Detta beror på mikrobiomets roll för ett effektivt näringsupptag och metabolisk hälsa, vilket är avgörande för att upprätthålla energi och uthållighet hos prestationshästar.

03


Kostens inverkan på tarmens mikrobiom

Hästens diet spelar en avgörande roll för tarmflorans utformning. Förändringar i dieten kan leda till betydande förändringar i den mikrobiella populationen och påverka allt från näringsämnenas smältbarhet till immunförsvaret [4]. Till exempel kan lignifieringsgraden i fodret (mängden vedartad vävnad i växten) förändra tarmens bakteriesammansättning och påverka hur väl näringsämnena i fodret utnyttjas. Det är viktigt att hästägare tar hänsyn till hästens individuella mikrobiom när de utformar foderplaner, eftersom varje häst kan behöva lite olika näringsstrategier för att må bra.

04


Miljö- och ledningsfaktorer

Livsmiljön och den dagliga skötseln av hästar påverkar också tarmens mikrobiom. Studier, som de som utfördes av Tavenner et al (2020), tyder på att hästar som lever under semi-ferala förhållanden kan ha ett mer "naturligt" och potentiellt friskare mikrobiom jämfört med hästar som lever under konventionella förhållanden [7]. Denna forskning understryker vikten av att ta hänsyn till hur faktorer som inhysning, motion och social interaktion kan påverka tarmhälsan och i förlängningen hästens allmänna hälsa och beteende.

05


Större konsekvenser för humör och beteende

Tarmmikrobiomets inflytande sträcker sig bortom den fysiska hälsan och påverkar det psykiska välbefinnandet genom axeln mellan tarm och hjärna. Denna koppling innebär ett dubbelriktat kommunikationsnätverk som länkar samman hjärnans emotionella och kognitiva centra med perifera tarmfunktioner. Forskning på människor och andra djur har visat att förändringar i tarmmikrobiomet kan påverka produktionen av signalsubstanser och hormoner, vilket påverkar humör och beteende [8][9][10][11][12][13]. Dessa resultat är mycket relevanta för hästägare, eftersom de tyder på att hantering av tarmmikrobiomet kan bidra till att minska stress, förbättra humöret och förbättra de kognitiva funktionerna hos hästar.

06


Är EquiNectar användbart för min häst?

Med tanke på det invecklade förhållandet mellan kost, tarmhälsa och mikrobiom kan EquiNectar vara ett värdefullt tillskott till din hästs kost. EquiNectar är inte en prebiotika eller probiotika utan ett tillskott som innehåller viktiga matsmältningsenzymer som amylas, fruktanas, fytas, xylanas, cellulas och betaglukanas. Dessa enzymer hjälper till att bryta ner stärkelse, fruktaner och andra foderkomponenter i tunntarmen, vilket förhindrar att osmälta partiklar når baktarmen där de kan störa den mikrobiella balansen. Genom att förbättra matsmältningen bidrar EquiNectar till att optimera tarmfloran, vilket kan förbättra näringsupptaget, prestationsförmågan och humöret hos hästar.

07


Slutsats: ett paradigmskifte inom hästvården

Den nya forskningen om hästens tarmmikrobiom ger djupgående insikter om hur mikroorganismer påverkar hälsa, beteende och prestation. Genom att integrera dessa rön i den dagliga hästhållningen kan hästägare avsevärt förbättra sina hästars välbefinnande. I takt med att vi lär oss mer om hästens tarm verkar det som om det finns många sätt som näring och miljö kan användas för att hjälpa till.

Referenser

[1] C. Li, X. Li, R. Guo, W. Ni, K. Liu, Z. Liuet al., "Expanded catalogue of metagenome-assembled genomes reveals resistome characteristics and athletic performance-associated microbes in horse", Microbiome, vol. 11, nr 1, 2023. https://doi.org/10.1186/s40168-022-01448-z

[2] N. Mach, C. Midoux, S. Leclercq, S. Pennarun, L. Moyec, O. Ruéet al., "Mining the equine gut metagenome: poorly-characterized taxa associated with cardiovascular fitness in endurance athletes", Communications Biology, vol. 5, nr 1, 2022. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03977-7

[3] S. Narváez, "Improved equine fecal microbiome characterization using target enrichment by hybridization capture", Animals, vol. 14, no. 3, s. 445, 2024. https://doi.org/10.3390/ani14030445

[4] A. Gomez, A. Sharma, A. Grev, & K. Martinson, "The horse gut microbiome responds in a highly individualized manner to forage lignification",, 2020. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-27270/v1

[5] A. Biddle, J. Tomb och Z. Fan, "Microbiome and blood analyte differences point to community and metabolic signatures in lean and obese horses", Frontiers in Veterinary Science, vol. 5, 2018. https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00225

[6] R. Gilroy, A. Ray, E. Adriaenssens, A. Oren, D. Baker, R. Ragioneet al., "Metagenomic investigation of the equine faecal microbiome reveals extensive taxonomic diversity", Peerj, vol. 10, s. e13084, 2022. https://doi.org/10.7717/peerj.13084

[7] M. Tavenner, S. McDonnell, & A. Biddle, "Development of the equine hindgut microbiome in semi-feral and domestic conventionally-managed foals",, 2020. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-53473/v1

[8] T. Bear, J. Dalziel, J. Coad, N. Roy, C. Butts, & P. Gopal, "The microbiome-gut-brain axis and resilience to developing anxiety or depression under stress", Microorganisms, vol. 9, no. 4, s. 723, 2021. https://doi.org/10.3390/microorganisms9040723

[9] S. Flowers, K. Ward, & C. Clark, "The gut microbiome in bipolar disorder and pharmacotherapy management", Neuropsychobiology, vol. 79, nr 1, s. 43-49, 2019. https://doi.org/10.1159/000504496

[10] I. Koutromanos, "Gut microbiome in alcohol use disorder: implications for health outcomes and therapeutic strategies-a literature review", World Journal of Methodology, vol. 14, nr 1, 2024. https://doi.org/10.5662/wjm.v14.i1.88519

[11] L. Vitetta, M. Bambling, & E. Strodl, "Probiotics and commensal bacteria metabolites trigger epigenetic changes in the gut and influence beneficial mood dispositions", Microorganisms, vol. 11, no. 5, s. 1334, 2023. https://doi.org/10.3390/microorganisms11051334

[12] S. Mörkl, M. Butler & S. Lackner, "Advances in the gut microbiome and mood disorders", Current Opinion in Psychiatry, vol. 36, nr 1, s. 1-7, 2023. https://doi.org/10.1097/yco.0000000000000829

[13] A. Ameen, "Dysfunction of the gut microbiome and its onset progression of chronic and mental health disorders", PJMHS, vol. 17, nr. 5, s. 425-429, 2023. https://doi.org/10.53350/pjmhs2023175425

OM EQUINECTAR

  • BESKRIVNING
  • MER INFO
  • HUR MAN MATAR
BESKRIVNING

Beskrivning

EquiNectar® är är ett naturligt fodertillskott som är vetenskapligt bevisat att

  • Återställ balansen i din hästs tarmbakterier
  • Hjälp din häst att maximera nyttan av sitt foder
  • Förbättra din hästs kondition


MER INFO

Mer information

EquiNectar® tillverkas av Tharos Ltd i Storbritannien. Det är en naturlig källa till matsmältningsenzymer och innehåller endast följande ingredienser:

  • Vårt patenterade enzymrika maltextrakt
  • Triglycerider med medellång kedja (från kokosolja)
  • Kaliumsorbat

För mer information om enzymerna i EquiNectar®. ta en titt på ingredienser och enzymer sida.

HUR MAN MATAR

Hur man matar

Tillsätt helt enkelt EquiNectar® till till din hästs dagliga foder och använd tabellen för utfodringsmängd för att bestämma rätt mängd.

För detaljerade instruktioner om hur du introducerar EquiNectar, vänligen läs den omfattande Guide för utfodring sida.

RECENSIONER