Varning för vårgräs: Så skyddar du din hästs matsmältningshälsa

Ben Nedas

Chief Commercial Officer

Varning för vårgräs: Hur du skyddar din hästs matsmältningshälsa

01


Inledning

I takt med att säsongen förändras ställs hästägare inför utmaningen att hantera det nya vårgräset, som kan ha en betydande inverkan på hästens hälsa. I ett detaljerat Facebook-inläggger Tom Beech, även känd som Osteopathic Vet, viktig vägledning om de potentiella effekterna av vårgräs på hästens välbefinnande, med särskilt fokus på baktarmen.

02


Vårgräsets sockriga dilemma

Tom Beech påpekar vårgräsets dubbla natur, med dess snabba tillväxt och höga sockerhalt, vilket utgör risker för hästarnas matsmältningshälsa. "Det "sämsta" gräset för socker är det gräs som har ätits upp till mindre än 5 cm. Detta mycket korta gräs kämpar nu för sitt liv. För att överleva måste det växa snabbt och därför producerar det mycket socker", förklarar Beech. Dessa förhållanden kan leda till en störd pH-balans i hästens blindtarm, vilket kan orsaka obehag och potentiellt allvarliga hälsoproblem.

03


Förståelse för blindtarmens roll

Blindtarmen är en viktig del av hästens matsmältningsprocess och innehåller bakterier som bryter ner fibröst material. Beech utvecklar vikten av denna process: "Blindtarmen har till uppgift att bryta ner alla cellulosafibrer som finns i fodret. Det som gör detta möjligt är den stora mängd nyttiga bakterier som finns i blindtarmen." Störningar i denna miljö, särskilt på grund av socker i kosten, kan rubba den mikrobiella balansen och leda till caecal acidos.

04


Omfattande lista över symtom

Tom Beech ger en utförlig lista över symtom som kan tyda på acidos i baktarm eller caecum hos hästar:

 • Upprördhet kring höger flank
 • Omkrets
 • Höger bak felaktig eller halt
 • Förlust av vänstergalopp eller ovilja att gå in i galopp
 • Kan bocka eller sparka ut
 • Ovilja att lyfta höger bak för hovslagaren
 • Höger bakvagn vill inte spåra upp
 • Höger bak rör sig mot insidan när den går (på tre spår)
 • Höger bakre tå släpar
 • Fyllning av bakben (även mantel och spenar)
 • Tight höger hasled och hasleder
 • Intermittent hälta i vänster framdel (diagonal kompensation)
 • Gasig, uppsvälld mage
 • Lös spillning eller avföringsvatten
 • Sadel som skjuts ut till vänster
 • Höger sida av bäckenet sjunker när man går, plus svans åt höger
 • Betydande höftspänning på höger sida
 • Höger tygel känns lättare
 • Starkare säsonger hos ston
 • Potential för huvudskakning
 • Ökad risk för magsår, kolik och fång

05


Förebyggande åtgärder och rekommendationer

För att hantera dessa risker rekommenderar Beech ett holistiskt synsätt, som börjar med regelbundna veterinärkontroller för att ta itu med eventuella underliggande problem som kan förvärra känsligheten för förändringar i foderstaten. Han betonar vikten av att styra betestiden, särskilt under de timmar då sockerproduktionen är som störst, och föreslår att man kompletterar med foder med låg sockerhalt för att upprätthålla en balanserad kost.

06


Slutsats

Genom att noga övervaka och justera hästarnas diet och betesvanor under våren kan hästägare bidra till att förhindra uppkomsten av problem med baktarmarna. Tom Beech understryker den avgörande roll som proaktiv skötsel har för att upprätthålla hästarnas hälsa under perioder med snabb gräsväxt. Hans rekommendationer utgör ett praktiskt ramverk som hästägare kan följa för att säkerställa att deras hästar förblir friska och presterar väl under hela vårsäsongen.

07


Ett litet ord om var EquiNectar kan passa in i din förvaltningsstrategi

När man sköter hästarnas foder under våren är det viktigt att prioritera god betesdrift och veterinärvård. I detta sammanhang kan EquiNectar fungera som ett stödjande verktyg för att förbättra matsmältningshälsan. Detta tillskott är formulerat för att stödja de naturliga matsmältningsprocesserna och bidra till att stabilisera mikrobiomet i blindtarmen.

Även om EquiNectar inte ersätter skötselrutiner kan det komplettera dem genom att hjälpa till med matsmältningen av fruktaner (polymerer av fruktos) och fiberrikt grovfoder, vilket kan bidra till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i caecum. Som Tom Beech rekommenderar bör kosttillskott användas med omdöme inom ramen för en heltäckande vårdplan.

OM EQUINECTAR

 • BESKRIVNING
 • MER INFO
 • HUR MAN MATAR
BESKRIVNING

Beskrivning

EquiNectar® är är ett naturligt fodertillskott som är vetenskapligt bevisat att

 • Återställ balansen i din hästs tarmbakterier
 • Hjälp din häst att maximera nyttan av sitt foder
 • Förbättra din hästs kondition


MER INFO

Mer information

EquiNectar® tillverkas av Tharos Ltd i Storbritannien. Det är en naturlig källa till matsmältningsenzymer och innehåller endast följande ingredienser:

 • Vårt patenterade enzymrika maltextrakt
 • Triglycerider med medellång kedja (från kokosolja)
 • Kaliumsorbat

För mer information om enzymerna i EquiNectar®. ta en titt på ingredienser och enzymer sida.

HUR MAN MATAR

Hur man matar

Tillsätt helt enkelt EquiNectar® till till din hästs dagliga foder och använd tabellen för utfodringsmängd för att bestämma rätt mängd.

För detaljerade instruktioner om hur du introducerar EquiNectar, vänligen läs den omfattande Guide för utfodring sida.

RECENSIONER