Guide för utfodring med EquiNectar

Introducera EquiNectar till din häst

EquiNectar är mycket välsmakande och hästarna älskar smaken när de har vant sig vid den. Vi rekommenderar en gradvis introduktion av EquiNectar. Följande guide kan vara användbar:

Tillsätt EquiNectar i fodret, två gånger per dag. (Om du bara utfodrar en gång per dag, kontakta oss så kan vi rekommendera en något annorlunda fodergiva)

Dag ett, två och tre:

30 ml två gånger per dag - detta är en pump av vår standardpump. 

Dag fyra, fem och sex:

60 ml två gånger per dag - detta är två pumpningar av vår standardpump

Dagarna sju, åtta och nio:

90 ml två gånger per dag - detta är tre pumpningar av vår standardpump. 

(För små hästar under 300 kg i lätt arbete, använd bara den fulla fodergivan på 75 ml två gånger per dag istället)

Dag tio och framåt:

Använd fullfodergivan för din hästs vikt och aktivitet enligt tabellen nedan. 

Kontinuerlig utfodring med EquiNectar

Se tabellen nedan. Om din hästs aktivitetsnivå ändras, justera din EquiNectar-användning därefter. 

Om du inte känner till din hästs exakta vikt kan följande guide vara till hjälp:

Typer av hästar

Upp till 300 kg - ponnyer

300 kg till 550 kg - små till medelstora cobs, sporthästtyper, fullblod, allmänna ridhästar 

Över 550 kg - stora kolvar, dragna typer, shires