Av Ben Nedas

Chief Commercial Officer

Hindgutens roll i hästars matsmältning: En omfattande översikt

01


Inledning

Hästens matsmältningssystem är ett under av biologisk ingenjörskonst. Det är ett invecklat och komplext nätverk som är skapat för att dra till sig näringsämnen från en diet som huvudsakligen består av grovfoder. Baktarmen är en av de många delar som utgör detta system, och den sticker ut på grund av den viktiga roll den spelar i matsmältningen och absorptionen av näringsämnen, särskilt fibrer. Det är avgörande för våra hästkompisars hälsa och välbefinnande att vi har en gedigen förståelse för den roll som baktarmen spelar i matsmältningsprocessen.

I den här artikeln kommer vi att undersöka bakre tarmens anatomi, liksom dess funktion och den roll den spelar i hästens matsmältningsprocess.

02


Anatomi i ändtarmen

Cirka 65% av hästens matsmältningskraft kommer från baktarmen, som består av blindtarmen, tjocktarmen, tunntarmen och ändtarmen. Det börjar med blindtarmen, en stor, blind påse som ligger vid övergången mellan tunntarmen och tjocktarmen. Cecum kallas ofta för "jäsningskärlet" på grund av dess primära funktion i matsmältningsprocessen. Det är här som den största delen av fiberjäsningen sker. 


Efter blindtarmen följer tjocktarmen, den mest voluminösa delen av hästens matsmältningskanal. Den är intrikat veckad och har en komplex struktur, vilket gör att den kan maximera sin funktion i matsmältningsprocessen. Därefter följer tunntarmen, som trots sitt namn är ganska betydelsefull i de sista stadierna av matsmältningen. Ändtarmen är den sista delen av baktarmen och fungerar som en behållare för avföring innan den stöts ut.

03


Funktionen hos den bakre tarmen

Baktarmens främsta uppgift är att smälta och ta upp näringsämnen, särskilt fibrer.


I blindtarmen finns en stor population av mikrober som bryter ner komplexa kolhydrater, som cellulosa och hemicellulosa, till flyktiga fettsyror (VFA). Dessa VFA - acetat, propionat och butyrat - är en viktig energikälla för hästen. 


Tjocktarmen spelar en dubbel roll i matsmältningsprocessen. Det är den primära platsen för absorption av vatten och elektrolyter, vilket är avgörande för att upprätthålla hästens vätske- och elektrolytbalans. Den spelar också en roll vid ytterligare fermentering av fibrer, vilket utvinner ytterligare näringsämnen och energi från fodret. 


Det är i tunntarmen som fekaliebollar bildas. Denna process innefattar absorption av vatten och blandning av det återstående materialet, som sedan formas till fekaliebollar för utdrivning.

04


Mikrobiella invånare och deras roll

I baktarmen finns en mångfald av bakterier, protozoer och svampar, tillsammans kända som mikrobiotan. Dessa mikrober ansvarar för fermenteringsprocessen som bryter ner komplexa kolhydrater till smältbara VFA. De syntetiserar också vissa vitaminer, som K-vitamin och B-vitaminer, vilket bidrar till hästens näringsbehov.


Balansen i denna mikrobiella population är avgörande för optimal funktion i bakre delen av tarmen. Störningar, som ofta orsakas av plötsliga förändringar i foderstaten, kan leda till matsmältningsstörningar som kolik eller fång. Därför är det viktigt att upprätthålla en konsekvent och balanserad diet för att bevara hälsan hos bak-tarmens mikrobiota.

05


Betydelsen av fibrer

Hästar är utformade för att äta en fiberrik kost, främst från gräs och hö. Baktarmens förmåga att fermentera dessa fibrer gör att hästar kan utvinna energi från källor som annars skulle vara osmältbara. Denna förmåga är särskilt viktig för hästar som äter foderbaserade dieter, där energin från VFA kan stå för upp till 70 % av deras totala energibehov.

06


Hälsa och underhåll av baktarm

Att bibehålla en frisk baktarm är av största vikt för hästens allmänna välbefinnande. En balanserad, fiberrik diet är nyckeln, tillsammans med gradvisa förändringar för att undvika att störa den mikrobiella balansen. Regelbunden motion, tillgång till rent vatten och rutinmässiga veterinärkontroller bidrar också till en frisk baktarm.


Detta omfattande system möjliggör en långsam och stadig matsmältning av fibrösa fodermedel, vilket maximerar näringsutvinning och absorption. Men dess komplexitet och längd gör den också känslig för olika hälsoproblem, såsom slag och vridningar. Därför är noggrann hantering av dieten och regelbundna hälsokontroller avgörande.


Dessutom matsmältningsenzymer, prebiotika och probiotika används i syfte att stödja en hälsosam baktarm. Kolla in vår artikel: Stödja en hästs tarmmikrobiom med kosttillskott: vilket alternativ är rätt för din häst?

07


Slutsats

Sammanfattningsvis spelar baktarmen en avgörande roll för hästens matsmältning. Den gör det inte bara möjligt för hästar att utnyttja energi från fiberrikt foder, utan bidrar också till vatten- och elektrolytbalansen och vitaminsyntesen. En större förståelse för baktarmens funktion och de faktorer som påverkar dess hälsa kan hjälpa oss att bättre ta hand om våra hästar och se till att de lever ett friskare och lyckligare liv. Genom att vara uppmärksam på kosten, säkerställa regelbunden motion och tillhandahålla rutinmässiga hälsokontroller kan vi hjälpa till att upprätthålla hälsan i baktarmen och, i förlängningen, hästens allmänna hälsa.

OM EQUINECTAR

  • BESKRIVNING
  • MER INFO
  • HUR MAN MATAR
BESKRIVNING

Beskrivning

EquiNectar® är är ett naturligt fodertillskott som är vetenskapligt bevisat att

  • Återställ balansen i din hästs tarmbakterier
  • Hjälp din häst att maximera nyttan av sitt foder
  • Förbättra din hästs kondition


MER INFO

Mer information

EquiNectar® tillverkas av Tharos Ltd i Storbritannien. Det är en naturlig källa till matsmältningsenzymer och innehåller endast följande ingredienser:

  • Vårt patenterade enzymrika maltextrakt
  • Triglycerider med medellång kedja (från kokosolja)
  • Kaliumsorbat

För mer information om enzymerna i EquiNectar®. ta en titt på ingredienser och enzymer sida.

HUR MAN MATAR

Hur man matar

Tillsätt helt enkelt EquiNectar® till till din hästs dagliga foder och använd tabellen för utfodringsmängd för att bestämma rätt mängd.

För detaljerade instruktioner om hur du introducerar EquiNectar, vänligen läs den omfattande Guide för utfodring sida.

RECENSIONER