Zdraví vašeho koně - minerály

Promluvme si o výživě koní. Můžete mi říct některé klíčové minerály, které jsou nezbytné pro udržení zdraví koně?

Ano, existuje několik klíčových minerálů, které jsou důležité pro udržení dobrého zdraví koní. Mezi nejdůležitější patří vápník, fosfor a hořčík pro silné kosti, sodík, chlorid a draslík pro správnou rovnováhu tekutin a železo, měď a zinek pro zdravé červené krvinky a správnou funkci imunitního systému. Pro koně je také důležitý dostatečný přísun selenu a jódu a také stopových minerálů, jako je kobalt, mangan a molybden.

Jak kůň vstřebává potřebné minerály?

Koně vstřebávají většinu minerálních látek ze střev, přičemž hlavním místem vstřebávání je tenké střevo. Poté, co kůň pozře potravu, jsou minerální látky rozkládány trávicím procesem a následně vstřebávány do krevního oběhu přes stěny tenkého střeva. Odtud jsou minerální látky transportovány do různých částí těla, kde jsou využívány pro různé funkce. Rychlost vstřebávání se může lišit v závislosti na faktorech, jako je forma minerálu (zda je anorganický nebo organický), přítomnost dalších látek v trávicím traktu a celkový zdravotní stav koně. Obecně platí, že organické minerály se v těle vstřebávají snadněji než anorganické.

Hrají v tomto procesu roli enzymy?

Ano, enzymy jsou důležité pro trávení a vstřebávání minerálních látek u koní. Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce v těle a hrají klíčovou roli v procesu trávení tím, že rozkládají velké molekuly potravy na menší, které tělo snadno vstřebá. V případě minerálních látek pomáhají enzymy rozkládat sloučeniny obsahující minerální látky v krmivu, aby se mohly snadněji vstřebávat v tenkém střevě. Enzymy si tělo samo vyrábí, ale lze je získat i ze stravy. Například koně získávají některé enzymy z bakterií v zadním střevě, které pomáhají rozkládat celulózu a další složité sloučeniny v potravě.

Které enzymy jsou nezbytné pro vstřebávání železa, vápníku, fosforu a hořčíku?

Na trávicím procesu se podílí mnoho různých enzymů, které spolupracují.

Může něco usnadnit nebo ztížit vstřebávání minerálů koněm?

Schopnost koně vstřebávat minerální látky ze stravy může ovlivnit několik faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří forma minerálu (zda je anorganický nebo organický), přítomnost dalších látek v trávicím traktu a celkový zdravotní stav koně. Například organické minerální látky se obecně vstřebávají do organismu snadněji než anorganické. Kromě toho může vstřebávání minerálů ovlivnit přítomnost dalších látek v trávicím traktu. Například pokud kůň přijímá velké množství vlákniny, může to snížit prostor v tenkém střevě, který je k dispozici pro vstřebávání minerálních látek. Na druhou stranu některé látky, jako je kyselina citronová, mohou zvýšit rozpustnost minerálních látek a učinit je lépe dostupnými pro vstřebávání. Celkový zdravotní stav koně může také ovlivnit jeho schopnost vstřebávat minerální látky. Například pokud má kůň základní zdravotní problém nebo oslabený imunitní systém, může být méně schopen vstřebávat minerální látky ze stravy.

Co je to kyselina fytová? Slyšela jsem, že se může vázat na některé minerály ve formě fytátů.

Kyselina fytová, známá také jako inositol hexakisfosfát (IP6) nebo inositol hexafosfát, je sloučenina, která se nachází v semenech rostlin, zrnech, luštěninách a ořeších. Jedná se o zásobní formu fosforu, která je často vázána na další minerální látky, jako je vápník, hořčík a zinek, ve formě fytátů. Fytáty se mohou na tyto minerály vázat v trávicím traktu a zhoršovat jejich vstřebatelnost. To může vést k nedostatku těchto minerálů, pokud má strava koně vysoký obsah fytátů a nízký obsah jiných zdrojů těchto minerálů. Vliv fytátů na vstřebávání minerálních látek se však může lišit v závislosti na množství fytátů v krmivu a celkovém obsahu minerálních látek v krmivu. Kromě toho mají některé bakterie v zadním střevě koní schopnost rozkládat fytáty, což může zvýšit dostupnost minerálních látek.

Podílejí se enzymy na odbourávání fytátů?

Ano, enzymy hrají roli při odbourávání fytátů v trávicím traktu koní. Fytáty jsou rozkládány enzymy zvanými fytázy, které jsou produkovány určitými bakteriemi v zadním střevě koní. Tyto bakterie rozkládají fytáty a uvolňují minerální látky, které jsou v nich vázány, čímž je tělo lépe vstřebává. Některé krmné produkty pro koně obsahují také přídavek fytázy, která pomáhá rozkládat fytáty a zlepšuje dostupnost minerálních látek v krmivu. Schopnost koní produkovat fytázu a odbourávat fytáty se může lišit v závislosti na konkrétním koni a jeho stravě. Obecně lze říci, že koním, kteří konzumují stravu s vysokým obsahem obilovin a jiných rostlinných krmiv obsahujících fytáty, může přídavek fytázy v potravě prospět.

EquiNectar je produkt, který obsahuje fytázu. Mohl by být užitečným zdrojem fytázy pro koně?

Ano, EquiNectar je produkt, který obsahuje fytázu, což je enzym, který rozkládá fytáty v trávicím traktu. Jak jsem se již zmínil, fytáty jsou sloučeniny, které se nacházejí v semenech rostlin, obilovinách, luštěninách a ořeších a které mohou vázat minerální látky, jako je vápník, hořčík a zinek, a zhoršovat jejich vstřebatelnost. Rozkladem fytátů může fytáza přispět ke zvýšení dostupnosti těchto minerálů ve stravě. Používání přípravku, jako je EquiNectar, který obsahuje fytázu, by proto mohlo být užitečným způsobem, jak pomoci koním získat ze stravy potřebné minerální látky, zejména pokud jejich strava obsahuje velké množství rostlinných potravin obsahujících fytáty.

Které krmivo obsahuje nejvíce fytátů?

Obiloviny a další semena rostlin mají obvykle vysoký obsah fytátů. Patří sem obiloviny, jako je kukuřice, pšenice, ječmen a oves, a také luštěniny, jako je sója, hrách a fazole. Vysoký obsah fytátů mají také ořechy, jako jsou mandle a arašídy. Množství fytátů v těchto potravinách se může lišit v závislosti na faktorech, jako je druh obilovin nebo semen, podmínky pěstování a použité metody zpracování. Obecně platí, že celá zrna a semena mají obvykle vyšší obsah fytátů než zpracovaná zrna a semena, z nichž byla část fytátů při zpracování odstraněna. Je důležité, aby majitelé koní věděli o obsahu fytátů ve stravě svých koní a aby zvážili použití krmného přípravku s přídavkem fytázy, pokud strava jejich koně obsahuje velké množství rostlinných potravin obsahujících fytáty.

Pomáhá teoreticky rozklad fytátů pomocí fytázy získat z potravy více organického fosforu?

Ano, teoreticky může rozklad fytátů pomocí fytázy pomoci koni získat z potravy více organického fosforu.

Slyšel jsem, že anorganický fosfor je považován za znečišťující látku?

Anorganický fosfor je druh fosforu, který není vázán na atomy uhlíku. Běžně se vyskytuje v hnojivech, čisticích prostředcích a dalších produktech a do životního prostředí se může uvolňovat různými způsoby, například splachem ze zemědělských polí a vypouštěním odpadních vod z domácností a průmyslu. Ve vysokých koncentracích může anorganický fosfor způsobovat problémy v přírodních vodních systémech. Může například podporovat růst řas a dalších vodních rostlin, což může způsobit úbytek kyslíku a úhyn ryb a dalších vodních živočichů. Anorganický fosfor je považován za znečišťující látku kvůli svým potenciálním negativním účinkům na životní prostředí.

Z ekologického hlediska by tedy bylo lepší pomáhat koni vstřebávat více organického fosforu z krmiva než doplňovat anorganický fosfor?

Ano, z ekologického hlediska by bylo lepší pomoci koni vstřebat více organického fosforu z krmiva než doplňovat jeho stravu anorganickým fosforem. 

Kromě fytázy, kterou jste podrobně vysvětlil, obsahuje EquiNectar také amylázu, celulázu, fruktanázu a xylanázu. Je přirozeně získáván ze sladového ječmene speciálním procesem, který zachovává živé enzymy. Zdá se, že nabízí koni mnoho výhod, mohl byste prosím některé z těchto výhod popsat?

Ano, EquiNectar je produkt, který obsahuje několik enzymů, které mohou koním přinést různé výhody. Amyláza je enzym, který štěpí sacharidy, jako je škrob, na jednodušší cukry, které tělo snadno vstřebává. Celuláza štěpí celulózu, což je složitý sacharid, který se nachází ve stěnách rostlinných buněk. Fruktanáza štěpí fruktany, což jsou složité cukry, které se nacházejí v rostlinách. Xylanáza rozkládá xylany, což jsou složité sacharidy, které se nacházejí v buněčných stěnách rostlin.

Mezi výhody těchto enzymů pro koně patří lepší trávení a vstřebávání živin, zvýšení energie a vytrvalosti a samozřejmě zlepšení zdraví střev. 

Rozkladem složitých sacharidů a uvolňováním živin v nich vázaných mohou tyto enzymy pomoci koním získat z potravy více energie a živin. To může být zvláště prospěšné pro koně, kteří jsou na dietě s vysokým obsahem vlákniny nebo škrobu - takže ve skutečnosti nabízí potenciální výhody pro všechny koně! 

Kromě toho mohou živé enzymy obsažené v EquiNectaru pomoci podpořit zdravé bakterie v zadním střevě. Tento účinek jsme přesvědčivě zaznamenali při testování mikrobiomu, které jsme provedli na koních před a po použití přípravku EquiNectar.