Onderzoek naar reacties van paarden bij het toedienen van EquiNectar

Door Dr Rosemary Waring

Chief Science Officer / Medeoprichter van Tharos

Onderzoek naar reacties van paarden bij het toedienen van EquiNectar

01


Inleiding

In de fascinerende wereld van de paardenwetenschap is het belangrijk om het gedrag en de reactiviteit van paarden te begrijpen. Als onderdeel van onze voortdurende betrokkenheid op dit gebied, hebben we samengewerkt met een prestigieuze paardenschool om de effecten van EquiNectar, ons spijsverteringsenzymproduct voor paarden, op de reactiviteit (schrikachtigheid) van paarden te onderzoeken. Deze studie was ontworpen om te onderzoeken of EquiNectar een negatieve invloed had op de reacties van paarden bij de introductie van onbekende stimuli, een belangrijke maatstaf voor hun reactiviteit - zouden paarden in wezen reactiever worden door EquiNectar?

De methodologie bestond uit twee standaard tests met nieuwe objecten (NOTs), die erkend worden als betrouwbare metingen van gedragsvariaties bij paarden. Bij deze tests moesten de paarden navigeren over een blauw zeil of veelkleurige slingers, beide onbekende en potentieel verontrustende stimuli. Om de nauwkeurigheid te garanderen, voerden we deze tests twee keer uit: een keer voordat de supplementatie begon en vier weken later nog een keer, waarbij elke test op video werd opgenomen voor grondige analyse.

Naast de gedragsobservaties controleerden we ook de fysiologische reacties door het meten van de hartslag en de oogtemperatuur in beide stadia. De resultaten van onze studie gaven intrigerende inzichten in de impact van EquiNectar op de reactiviteit van paarden.

02


Opzet onderzoek

We hebben een klein proefproject opgezet met vrijetijdspaarden; deze waren 9 +/-3 jaar oud, wogen gemiddeld 562 +/- 42 kg en hadden een body condition score (BCS) van 4,77 +/-0,18 op de Henneke-schaal die loopt van 1-9, dus ze waren representatief voor de dieren van veel eigenaren.

We hebben de paarden in vier groepen gezet:

  • Groep A - een vezelrijk dieet met hooi of kuilgras, kaf en suikerbieten, aangevuld met EquiNectar
  • Groep B - een vezel- en krachtvoer dieet, met hooi of hooi, kaf, suikerbieten en krachtvoer, aangevuld met EquiNectar
  • Groep C - die het vezeldieet kreeg aangevuld met warmtebehandelde EquiNectar (LITE) om de enzymen te denatureren
  • Groep D die het vezel+concentraat dieet kreeg aangevuld met warmtebehandelde EquiNectar (LITE) om de enzymen te denatureren

03


Gedrag

De paarden moesten twee standaard 'novel object tests' (NOTs) uitvoeren die de reactiviteit van paarden meten wanneer ze worden blootgesteld aan een onbekende stimulus. Het is gebleken dat deze tests een betrouwbare manier zijn om gedragsvariaties te testen en ze bestonden uit het lopen over een blauw zeil of door veelkleurige slingers.

De tests vonden plaats voordat de supplementatie werd gestart en vier weken later en werden voor elk paard op video opgenomen. In beide stadia werden de hartslag en de oogtemperatuur gemeten.

04


Resultaten

Het lichaamsgewicht en de BCS-waarden van de paarden veranderden niet significant tijdens het onderzoek. De gemiddelde hartslag tijdens de NOTs verschilde niet significant tussen de vier groepen, noch tussen pre- en post-supplementatie.

Binnen de groepen A en B waren er geen significante verschillen voor de oogtemperatuur tussen de twee testsituaties. Er was echter een significante stijging van de oogtemperatuur tijdens de post-suppletietest voor de controles (C+D).

05


Conclusie

EquiNectar had geen invloed op de reactiviteit van een paard, wat aangeeft dat het niet bijdraagt aan overgevoeligheid (schrikachtigheid).

06


Interpretatie

Na dit onderzoek is gebleken dat EquiNectar niet alleen niet bijdraagt aan overgevoeligheid, maar dat het vermogen om de spijsvertering te bevorderen een kalmerend effect heeft op paarden die wel last hebben van overgevoeligheid. Paarden die onrust, ongemak en in sommige gevallen gevaarlijke neigingen vertoonden, bleken hun gedrag op al deze gebieden te verbeteren nadat ze EquiNectar hadden gekregen.