Vad är enzymer och vad gör de?

Idag talar vi med den välkända toxikologen och Tharos företagsledare, Dr Rosemary Waring. Dr Waring kommer att tala med oss om enzymer, deras roll i kroppen och deras betydelse för hästens matsmältningssystem. 

Vad är enzymer?

Enzymer är proteiner som katalyserar kemiska reaktioner i kroppen. De är viktiga för många biologiska processer, inklusive matsmältning, metabolism och cellulär reparation. Enzymer är specifika för de reaktioner de katalyserar och spelar en avgörande roll för att upprätthålla balansen mellan kemiska reaktioner i kroppen.

Vilken roll spelar enzymer i matsmältningssystemet, särskilt i hästars matsmältningssystem?

Enzymer spelar en avgörande roll i matsmältningssystemet genom att bryta ner de stora molekylerna i födan till mindre molekyler som lätt kan absorberas av kroppen. I hästens matsmältningssystem bryter enzymer som amylaser och proteaser ner kolhydrater respektive proteiner till mindre molekyler som kan användas av hästens kropp för energi och andra funktioner. Enzymerna i hästens matsmältningssystem produceras av hästens bukspottkörtel och tunntarm, och de arbetar tillsammans med andra matsmältningsorgan, som mage och lever, för att bryta ned hästens föda och utvinna de näringsämnen den behöver.

Vilken roll spelar hästens mikrobiom för produktionen av enzymer?

Hästens mikrobiom, som är den gemenskap av bakterier, svampar och andra mikroorganismer som lever i hästens matsmältningskanal, spelar en roll i produktionen av enzymer som är nödvändiga för matsmältningen. Dessa mikroorganismer producerar en mängd olika enzymer som hjälper till att bryta ner de komplexa molekylerna i hästens diet till mindre molekyler som lätt kan absorberas av kroppen. Till exempel producerar vissa bakterier i hästens mikrobiom enzymer som bryter ner cellulosa, som är en komplex kolhydrat som finns i växternas cellväggar, till enklare sockerarter som hästens kropp kan använda som energi. Sammantaget är hästens mikrobiom en viktig bidragande faktor till hästens matsmältningshälsa och spelar en roll i produktionen av enzymer som är nödvändiga för en effektiv matsmältning.

Vad händer om det inte finns tillräckligt med enzymer i hästens matsmältningssystem?

Om det inte finns tillräckligt med enzymer i hästens matsmältningssystem kan hästen ha svårt att smälta maten ordentligt. Detta kan leda till en rad olika problem, bland annat dåligt näringsupptag, viktminskning och minskad aptit. I allvarliga fall kan brist på enzymer i hästens matsmältningssystem leda till undernäring och andra hälsoproblem. Det är viktigt för hästar att ha en balanserad och varierad kost som ger dem de enzymer de behöver för att smälta maten ordentligt. Om en häst har ett tillstånd som påverkar dess förmåga att producera enzymer kan veterinären rekommendera tillskott för att säkerställa att hästen får de enzymer den behöver.

Ändras en hästs enzymbehov beroende på vad hästen äter?

Ja, en hästs enzymbehov kan förändras beroende på vad den äter. Olika typer av föda kräver olika enzymer för att brytas ned, så en häst som äter en diet med mycket kolhydrater kommer att ha ett annat enzymbehov än en häst som äter en diet med mycket protein. Dessutom kan mängden enzymer som en häst behöver variera beroende på hästens ålder, aktivitetsnivå och hälsotillstånd. Till exempel kommer en ung, aktiv häst att ha högre enzymbehov än en äldre, stillasittande häst.

Om min häst äter ett foder med mycket stärkelse för att få energi till prestationen, vilken inverkan har det på enzymbehovet?

Om en häst äter ett stärkelserikt foder för att få energi till prestationen kommer den att ha ett högre enzymbehov än en häst som äter en stärkelsefattig diet. Det beror på att stärkelse är en komplex kolhydrat som kräver specifika enzymer för att brytas ned till enklare sockerarter som hästens kropp kan använda som energi. Om en häst inte har tillräckligt av dessa enzymer kan den ha svårt att smälta stärkelsen i fodret, vilket kan leda till matsmältningsproblem och minskad prestation.

Vilka enzymer är involverade i nedbrytningen av stärkelse?

De enzymer som är involverade i nedbrytningen av stärkelse kallas amylaser. Dessa enzymer bryter ner stärkelse till enklare sockerarter, som glukos, som hästens kropp kan använda som energi. Amylaser produceras av hästens bukspottkörtel och tunntarm, och de arbetar tillsammans med andra matsmältningsorgan, som mage och lever, för att bryta ner stärkelsen i hästens diet. Om en häst inte har tillräckligt med amylaser kan den ha svårt att smälta stärkelse och kan utveckla matsmältningsproblem. För att säkerställa att hästen har de enzymer den behöver för att smälta stärkelse på rätt sätt föreslår vi att EquiNectar kan vara till nytta. 

Vilka enzymer är involverade i att smälta gräs?

De enzymer som är involverade i att smälta gräs kallas cellulaser. Dessa enzymer bryter ner cellulosa, som är en komplex kolhydrat som finns i växternas cellväggar, till enklare sockerarter som hästens kropp kan använda som energi. Cellulaser produceras av mikroorganismer i hästens matsmältningskanal, såsom bakterier och svampar, och de arbetar tillsammans med andra matsmältningsorgan, såsom magen och tunntarmen, för att bryta ner cellulosan i gräset.

Fruktaner är dessutom en typ av komplexa kolhydrater som finns i gräs och andra växter, och de kräver specifika enzymer för att brytas ned till enklare sockerarter som hästens kropp kan använda som energi. De enzymer som är involverade i nedbrytningen av fruktaner kallas fruktanaser. Fruktanaser produceras också av mikroorganismer i hästens matsmältningskanal.