Fytas

Vad är fytas?

Fytas är ett enzym som bryter ner fytinsyra, som finns i växter. Fytinsyra är en förening som binder till mineraler, t.ex. fosfor och kalcium, vilket gör att de inte kan tas upp av kroppen. Fytas bryter ned fytinsyra, frigör de bundna mineralerna och gör dem tillgängliga för kroppen. Fytas används ofta i djurfoder för att förbättra tillgängligheten av viktiga näringsämnen från växtbaserat foder, och det kan också användas inom livsmedelsindustrin för att förbättra näringsvärdet i växtbaserade produkter.

Så fytas kan hjälpa min häst att få ut mer av sitt foder?

Ja, fytas kan hjälpa din häst att få ut mer av sitt foder. Genom att bryta ner fytinsyra kan fytas frigöra de bundna mineralerna och göra dem tillgängliga för absorption av hästen. Detta kan hjälpa din häst att mer effektivt extrahera viktiga näringsämnen från sin kost och stödja deras allmänna hälsa och välbefinnande. 

Innehåller EquiNectar fytas?

Ja, fytaset i EquiNectar kommer från det groende korn som är den viktigaste ingrediensen i EquiNectar. Det är en naturlig källa till fytas. 

Vilka är fördelarna med att tillsätta fytas i djurfoder?

Fördelarna med att tillsätta fytas i djurfoder inkluderar förbättrad näringstillgänglighet och bättre nedbrytning av växtbaserat foder.