Fytáza

Co je fytáza?

Fytáza je enzym, který rozkládá kyselinu fytovou, která se nachází v rostlinách. Kyselina fytová je sloučenina, která se váže na minerální látky, jako je fosfor a vápník, a znemožňuje jejich vstřebávání v těle. Fytáza rozkládá kyselinu fytovou, čímž uvolňuje vázané minerály a umožňuje jejich vstřebávání v těle. Fytáza se běžně používá v krmivech pro zvířata ke zlepšení dostupnosti základních živin z krmiv rostlinného původu a lze ji použít i v potravinářském průmyslu ke zlepšení výživové hodnoty rostlinných produktů.

Fytáza by tedy mohla pomoci mému koni získat z krmiva větší užitek?

Ano, fytáza by mohla vašemu koni pomoci získat z krmiva větší užitek. Rozkladem kyseliny fytové může fytáza uvolnit vázané minerální látky a zpřístupnit je pro vstřebávání koněm. To může vašemu koni pomoci účinněji získávat základní živiny z potravy a podpořit jeho celkové zdraví a pohodu. 

Obsahuje EquiNectar fytázu?

Ano, fytáza v přípravku EquiNectar pochází z klíčícího ječmene, který je klíčovou složkou přípravku EquiNectar. Jedná se o přírodní zdroj fytázy. 

Jaké jsou výhody přidávání fytázy do krmiv?

Mezi výhody přidávání fytázy do krmiv patří lepší dostupnost živin a lepší trávení krmiv rostlinného původu.