Sår i ändtarmen hos hästar

Veterinär behandlar en häst med sår i baktarmen

Ben Nedas

Chief Commercial Officer

Sår i ändtarmen hos hästar

01


Kan du diagnostisera sår i bakre delen av tarmen?

Att diagnostisera sår i bakre tarmen hos hästar innebär unika utmaningar. Till skillnad från magsår, som kan identifieras med gastroskopi, är sår i baktarmen mer svårfångade.

Baktarmens läge och längd gör den oåtkomlig med vanliga skoperingstekniker. Dessutom kan nuvarande bildteknik inte effektivt avslöja sår i denna region.

Ulcus i baktarmen är en komplex och ofta underdiagnostiserad åkomma inom veterinärmedicin. Till skillnad från magsår, som är relativt lättare att diagnostisera på grund av den direkta visualiseringen av magslemhinnan, är sår i baktarmen inte lika lätta att upptäcka. Det beror på att baktarmen, som omfattar blindtarmen och tjocktarmen, ligger djupare i hästens buk och inte kan observeras direkt utan invasiva ingrepp.

Därför måste veterinärer ofta förlita sig på indirekta tecken och symtom för att diagnostisera sår i baktarmen. Dessa tecken kan omfatta beteendeförändringar, såsom ökad irritabilitet eller aggression, minskad aptit, viktminskning, dålig prestation och förändringar i gödselns konsistens. Hästar med sår i baktarmen kan också uppvisa tecken på kolik, t.ex. buksmärtor, tassande, rullande eller att de lägger sig ner oftare.

För att ytterligare komplicera saken kan dessa tecken och symtom vara ospecifika och överlappa med andra gastrointestinala problem, vilket gör det svårt för veterinärer att fastställa den exakta orsaken. Dessutom kan sår i baktarmen variera i svårighetsgrad, där vissa hästar uppvisar milda symtom medan andra drabbas av allvarligare komplikationer.

För att diagnostisera sår i baktarmen kan veterinärer utföra en grundlig fysisk undersökning, inklusive palpation av buken för att kontrollera om det finns några avvikelser eller obehag. De kan också utföra blodprov för att bedöma om det finns några förändringar i antalet blodkroppar eller elektrolytobalanser. Dessa tester i sig är dock inte definitiva och kan endast ge stödjande bevis.

För att få en mer exakt diagnos kan veterinären rekommendera ytterligare diagnostiska procedurer, såsom endoskopi eller ultraljud, för att direkt visualisera baktarmen och bedöma eventuella ulcerationer eller abnormiteter. Dessa procedurer kan dock vara invasiva och kräva specialiserad utrustning och expertis.

På grund av de utmaningar som är förknippade med att diagnostisera sår i baktarmen är det inte ovanligt att detta tillstånd underdiagnostiseras eller feldiagnostiseras. Detta kan leda till fördröjd behandling och potentiellt förvärra hästens tillstånd. Därför är det viktigt att hästägare och veterinärer är medvetna om de tecken och symtom som är förknippade med sår på bakre tarmen och överväger dem som en potentiell orsak när de utvärderar hästens hälsa och prestation.

02


Hur vanligt är sår på bakre tarmen?

Prevalensen av sår i bakre tarmen hos hästar är slående, särskilt om man ser till olika typer av hästar. I en betydande nekroskopisk studie av Pellegrini [1] undersöktes förekomsten av kolonsår i olika hästpopulationer. Studien omfattade över 500 hästar, med en anmärkningsvärd distinktion mellan prestationshästar och icke-prestationshästar. Resultaten avslöjade en skarp kontrast i prevalensnivåer:

Prestationshästar: Bland denna grupp på 180 hästar, som inkluderar tävlingshästar och andra tävlingshästar, fann man en alarmerande hög förekomst av magsår i grovtarmen. Ungefär 63 % av prestationshästarna i studien hade tecken på sår i tjocktarmen.

Hästar av olika slag och från olika källor: Denna grupp om 365 hästar uppvisade en lägre prevalens, där cirka 44 % visade tecken på sår i tjocktarmen.

Denna statistik belyser den betydande inverkan som aktivitet och livsstil har på hästars gastrointestinala hälsa. Den förhöjda frekvensen av sår i baktarmen hos prestationshästar understryker den stress och de dietutmaningar som dessa djur ofta ställs inför. Denna kontrast understryker också vikten av skräddarsydd hantering och förebyggande strategier för olika kategorier av hästar, för att säkerställa deras välbefinnande och livslängd.

03


Acidos i bakre tarmen

Acidos i baktarmen är relativt vanligt bland hästar, särskilt de som utfodras med mycket spannmål och lite grovfoder [2]. Det är dock viktigt att inse att högt gräs också är en trolig orsak.

Detta tillstånd kan uppstå med eller utan sår i bakre tarmen och orsakar en sänkning av pH-värdet i bakre tarmen. Intressant nog är hanteringen och behandlingen av acidos i bakre tarmen i stort sett densamma oavsett förekomst av sår. Fokus ligger vanligtvis på att återställa och upprätthålla en balanserad tarmmiljö [3].

04


Tecken på acidos i bakre tarmen

Hälsan hos en hästs baktarm är intimt förknippad med olika observerbara faktorer, där träckens pH och konsistens är primära indikatorer. Ett lågt pH-värde i träck och förändringar i träckens konsistens tyder ofta på acidos i baktarmen, vilket kan bero på ett obalanserat tarmmikrobiom [4]. Detta är dock inte de enda tecknen att hålla utkik efter. Acidos i baktarmen kan visa sig på flera andra sätt, särskilt genom att påverka hästens temperament och rörelse.


Förändringar i temperament: Hästar som lider av acidos i bakre tarmen kan uppvisa märkbara förändringar i temperamentet. Detta kan variera från ökad irritabilitet och ångest till en allmänt minskad lyhördhet. Sådana beteendeförändringar är ofta hästens sätt att kommunicera obehag eller besvär orsakade av matsmältningsproblem.


Obehag vid rörelse: Fysiska tecken, särskilt sådana som är relaterade till rörelse, kan också tyda på problem med bakre tarmen. Hästar kan visa tecken på obehag eller motvilja under träning, särskilt när de ägnar sig åt aktiviteter som vanligtvis innebär böjning eller vridning. Obehaget kan bero på smärta eller irritation i området kring baktarmen, vilket förvärras av fysisk aktivitet.


Indikatorer för allmän hälsa: Det är också viktigt att ta hänsyn till övergripande hälsoindikatorer som förändringar i aptit, viktminskning eller en allmän nedgång i kondition. Dessa tecken, tillsammans med förändrade träckegenskaper och temperamentsförändringar, ger en mer heltäckande bild av hästens baktarmhälsa.


Att observera dessa olika aspekter kan vägleda hästägare och veterinärer till en mer korrekt bedömning av hälsan i hästens bakre tarm och den potentiella förekomsten av acidos i bakre tarmen. Snabbt erkännande och ingripande är avgörande för att hantera dessa tillstånd effektivt och säkerställa hästens välbefinnande.

Lär dig mer om hur bakre tarmens roll och dess betydelse för hästars matsmältning.

05


Behandling

Behandlingen av sår och acidos i baktarmen handlar främst om dietjusteringar och stödjande vård. Detta inkluderar att öka foderintaget, minska spannmål och tillhandahålla en stressfri miljö. I vissa fall kan veterinärer ordinera läkemedel för att stödja tarmhälsan och lindra symtomen.

06


Förebyggande: fokus på tarmens mikrobiom

Att förebygga problem med baktarmen handlar till stor del om att optimera tarmens mikrobiom. Detta innebär utfodringsrutiner som främjar en hälsosam balans av mikrofloran i baktarmen. Foder med hög foderhalt, regelbundna utfodringsscheman och minimering av stress är viktiga strategier för att upprätthålla en hälsosam tarmmiljö [3]. Om valet av foder bidrar till problemen, byt foderkälla.

07


Kosttillskott

 • Probiotika: Hur effektiva probiotika är för att hantera acidos i bakre tarmen är fortfarande ett omdebatterat ämne. Att tillföra goda bakterier till hästens tarm kan hjälpa, men det finns inte mycket vetenskapligt bevis för dess effektivitet.
 • Prebiotika: På samma sätt har prebiotika, som är utformade för att ge näring åt de nyttiga bakterierna i tarmen, visat blandade resultat. I vissa fall kan de förvärra magproblemen istället för att lindra dem.
 • EquiNectar: EquiNectar utmärker sig som ett effektivt matsmältningstillskott för hästar. Det optimerar tarmens mikrobiom. Det innehåller matsmältningsenzymer som verkar i tunntarmen och hindrar osmält stärkelse och fruktaner från att nå baktarmen. Denna åtgärd balanserar inte bara utan optimerar också tarmens mikrobiom genom att minska antalet laktatproducerande bakterier.

08


Förslag på utfodring

Vid misstanke om acidos i bakre tarmen är kostbehandlingen avgörande. Fokus bör ligga på:


 • Öka foderintaget för att säkerställa en fiberrik kost.
 • Bedömning av betesmark, hö och hösilage för att avgöra om det finns problematiska grässorter eller om fruktanhalterna är för höga.
 • Begränsning av spannmål och koncentrat som kan jäsa i baktarmen.
 • Tillhandahålla små, frekventa måltider för att upprätthålla en stabil tarmmiljö.
 • Säkerställa tillgång till rent, friskt vatten.

Fodret spelar en avgörande roll för att bibehålla hälsan i bakre tarmen, och dessa utfodringsrutiner är grundläggande för både behandling och förebyggande av acidos i bakre tarmen.

09


Är EquiNectar användbart för min häst?

I samband med sår i baktarmen och acidos kan EquiNectar vara ett värdefullt tillskott till din hästs diet. Genom att tillföra viktiga matsmältningsenzymer bidrar det till en mer effektiv matsmältning i tunntarmen. Detta minskar risken för att osmält stärkelse och fruktaner jäser i bakre delen av tarmen. EquiNectars roll för att balansera och optimera tarmmikrobiomet bidrar ytterligare till den allmänna tarmhälsan, vilket gör det till ett fördelaktigt tillskott.

Referenser

 1. Pellegrini, F.L.; Resultat av en storskalig nekroskopisk studie av kolonsår hos häst
 2. Richards, N. et al; Effekten av nuvarande spannmålsutfodringsmetoder på stärkelsejäsning och acidos i baktarmen hos det australiska tävlingsfullblodet
 3. Rowe, J.B. et al; Förebyggande av acidos och fång i samband med spannmålsutfodring hos hästar
 4. Al Jassim, R.A.M., Bakteriesamhället i hästens mag-tarmkanal och dess samband med fermentativ acidos, fång, kolik och magsår


OM EQUINECTAR

 • BESKRIVNING
 • MER INFO
 • HUR MAN MATAR
BESKRIVNING

Beskrivning

EquiNectar® är är ett naturligt fodertillskott som är vetenskapligt bevisat att

 • Återställ balansen i din hästs tarmbakterier
 • Hjälp din häst att maximera nyttan av sitt foder
 • Förbättra din hästs kondition


MER INFO

Mer information

EquiNectar® tillverkas av Tharos Ltd i Storbritannien. Det är en naturlig källa till matsmältningsenzymer och innehåller endast följande ingredienser:

 • Vårt patenterade enzymrika maltextrakt
 • Triglycerider med medellång kedja (från kokosolja)
 • Kaliumsorbat

För mer information om enzymerna i EquiNectar®. ta en titt på ingredienser och enzymer sida.

HUR MAN MATAR

Hur man matar

Tillsätt helt enkelt EquiNectar® till till din hästs dagliga foder och använd tabellen för utfodringsmängd för att bestämma rätt mängd.

För detaljerade instruktioner om hur du introducerar EquiNectar, vänligen läs den omfattande Guide för utfodring sida.

RECENSIONER