Xylanas

Vilken roll spelar xylanas i en häst?

Xylanasets roll hos en häst är att bryta ner komplexa sockerarter som finns i växternas cellväggar, t.ex. xylan, till enklare sockerarter som hästen kan använda som energi. Denna process underlättar matsmältningen av grovfoder och hö, som är viktiga komponenter i hästens diet. Genom att bryta ner xylan hjälper xylanas hästen att utvinna energi från dessa växtbaserade fodermedel och bibehålla sin allmänna hälsa och sitt välbefinnande.

Hur producerar hästar xylanas?

Hästar producerar xylanas i sin baktarm, som är den del av matsmältningssystemet som ligger efter tunntarmen. När grovfoder och hö passerar genom hästens matsmältningssystem når de bakre tarmen, där nyttiga bakterier och andra mikroorganismer producerar xylanas för att bryta ner de komplexa sockerarterna i växternas cellväggar. Denna process frigör enkla sockerarter som hästen kan använda som energi och bidrar till att stödja tillväxten och spridningen av nyttiga bakterier i bak-tarmens mikrobiom.

Hur kan extra xylanas hjälpa en hästs matsmältning?

Tillskott av xylanas kan hjälpa hästens matsmältning genom att tillföra ytterligare enzymer för att bryta ner de komplexa sockerarterna i växternas cellväggar. Detta kan underlätta matsmältningen av grovfoder och hö, som är viktiga energikällor för hästar. I de fall där en häst kan ha en brist i sin egen produktion av xylanas kan tillskott av xylanas bidra till att stödja hästens matsmältningshälsa.

Kan xylanas bidra till att stödja en hälsosam mikrobiom hos hästar?

Ja, xylanas kan bidra till att stödja ett hälsosamt mikrobiom hos hästar. Mikrobiomet är den gemenskap av bakterier och andra mikroorganismer som lever i hästens bakre tarm. Genom att bryta ner komplexa sockerarter i växternas cellväggar bidrar xylanas till att stödja tillväxten och spridningen av nyttiga bakterier i mikrobiomet. Detta kan bidra till att upprätthålla ett balanserat och hälsosamt tarmmikrobiom, vilket är viktigt för hästens matsmältningshälsa och allmänna välbefinnande. Dessutom kan xylanas bidra till att förhindra överväxt av skadliga bakterier i bakre delen av tarmen.

Innehåller EquiNectar xylanas?

Ja, xylanaset i EquiNectar kommer från det groende korn som är den viktigaste ingrediensen i EquiNectar. Det är en naturlig källa till xylanas.